Wat is een lichtwerker

Een lichtwerker is iemand die bewust met zijn of haar Lichtkracht omgaat en deze inzet om meer Licht en Liefde op de aarde te brengen.

Ieder van ons draagt Licht in zich mee. Ieder van ons kan de keus maken om te leven in het Licht en te werken met dat Licht. Wanneer iemand die keus maakt kun je spreken van een Lichtwerker.

geestelijk voedselIn ieder van ons is Licht aanwezig, in ieder van ons is duister aanwezig. Niemand is perfect, dualiteit hoort bij de ervaring en bewustwording op aarde. De een is zich hier meer bewust van dan de ander en niet iedereen is even hoog in afstemming. Dit is voor elke ziel uniek.

Iedereen kan leven vanuit zijn of haar Licht. Dit staat los van afstemming, bewustzijnsniveau of spiritualiteit. Voor de een zal dit betekenen om overal het goede en de liefde in te zien, voor de ander ook in het leven werken met energie uit de Hoge Sferen van Licht.

Wanneer men zegt een Lichtwerker te zijn is dat het maken van een keus. Een keus van wie je wenst te zijn en het manifesteren hiervan op aarde. Een keus om de innerlijke Lichtkracht in te zetten en bij te dragen aan het Licht op aarde en in de kosmos.

NIEUW BERICHT bij Actueel

 

 

Wij, Debora en medewerksters, zijn op verzoek al langere tijd bezig om veel eerder ontvangen informatie te selecteren.
Wat dienst heeft gedaan, maar niet meer van toepassing is kan weg, maar wat waarde heeft voor deze tijd bewaren we en zullen we op deze pagina Actueel regelmatig delen voor iedereen die hier belangstelling voor heeft.

Ook onderstaande tekst treft ons op dit moment, omdat wat nu gaande is ons al vele jaren geleden bereikt heeft in Lichtbijeenkomsten.

De aarde zal gezuiverd worden
Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verschijnen, waar voor ieder mensenkind liefde, vrede en gerechtigheid zullen heersen en veel vreugde aanwezig zal zijn. Er zal een onderlinge verbondenheid ontstaan en iedereen zal zich met het Licht verbonden weten, een gevoel waarvoor geen woorden zijn.

Dit alles en nog veel meer zal er gaan gebeuren, wanneer de aarde getransformeerd wordt.

Want, voordat het feest van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aanbreekt, moet de aarde eerst gezuiverd worden van alles wat niet van het Licht komt. En dat, geliefde medemensen, is veel, zéér veel.

De aarde is onderhevig aan zeer veel verdriet. Er wordt honger geleden en veel mensen worden bedreigd en onderdrukt. En veel kinderen gaan gebukt onder het vele leed dat hen wordt aangedaan. Ook worden talloze jongeren heen en weer geslingerd, zij weten vaak niet waar zij het moeten zoeken.

Vervreemding treedt op, ook onder volwassenen. Veel mensen voelen zich eenzaam. Maar deze eenzaamheid zal worden opgeheven, zodra u samen wordt gebracht. U, mensen van de aarde, wordt allen samengebracht om in liefde en harmonie met elkaar te gaan samenwerken, zonder jaloezie, of aanzien des persoon. Dit alles zal zeker gebeuren.