Wat is een lichtwerker

Een lichtwerker is iemand die bewust met zijn of haar Lichtkracht omgaat en deze inzet om meer Licht en Liefde op de aarde te brengen.

Ieder van ons draagt Licht in zich mee. Ieder van ons kan de keus maken om te leven in het Licht en te werken met dat Licht. Wanneer iemand die keus maakt kun je spreken van een Lichtwerker.

geestelijk voedselIn ieder van ons is Licht aanwezig, in ieder van ons is duister aanwezig. Niemand is perfect, dualiteit hoort bij de ervaring en bewustwording op aarde. De een is zich hier meer bewust van dan de ander en niet iedereen is even hoog in afstemming. Dit is voor elke ziel uniek.

Iedereen kan leven vanuit zijn of haar Licht. Dit staat los van afstemming, bewustzijnsniveau of spiritualiteit. Voor de een zal dit betekenen om overal het goede en de liefde in te zien, voor de ander ook in het leven werken met energie uit de Hoge Sferen van Licht.

Wanneer men zegt een Lichtwerker te zijn is dat het maken van een keus. Een keus van wie je wenst te zijn en het manifesteren hiervan op aarde. Een keus om de innerlijke Lichtkracht in te zetten en bij te dragen aan het Licht op aarde en in de kosmos.