Vrienden

Wordt een vriend van Source of Light

 

Wanneer u zich verbonden voelt met de boodschap en de missie van Source of Light wilt u dit wellicht ook ondersteunen. Met uw hulp kunnen wij dit mooie werk voortzetten, de stichting is afhankelijk van donaties van mensen die ons een warm hart toedragen. Als vriend doneert u minimaal € 5,- per maand.

Vrienden van Source of Light zijn mensen die activiteiten van de stichting financieel en immaterieel willen steunen. Als vriend ontvangt u een pasje van Source of Light. Met deze pas krijgt u korting op de entreeprijs van bijeenkomsten.

Vriend worden doet u door het contactformulier in te vullen en aan te geven dat u vriend van Source of Light wenst te worden en hoe u aan de financiële bijdrage wenst te voldoen. Een van onze medewerkers zal contact met u opnemen.

 

 

Wij zijn als Stichting Source of Light door de belastingdienst als Anbi aangemerkt (algemeen nut beogende instelling). Uw gift is daardoor op te nemen als aftrekpost voor de belasting.

 

NIEUW BERICHT bij Actueel

 

 

Wij, Debora en medewerksters, zijn op verzoek al langere tijd bezig om veel eerder ontvangen informatie te selecteren.
Wat dienst heeft gedaan, maar niet meer van toepassing is kan weg, maar wat waarde heeft voor deze tijd bewaren we en zullen we op deze pagina Actueel regelmatig delen voor iedereen die hier belangstelling voor heeft.

Ook onderstaande tekst treft ons op dit moment, omdat wat nu gaande is ons al vele jaren geleden bereikt heeft in Lichtbijeenkomsten.

De aarde zal gezuiverd worden
Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verschijnen, waar voor ieder mensenkind liefde, vrede en gerechtigheid zullen heersen en veel vreugde aanwezig zal zijn. Er zal een onderlinge verbondenheid ontstaan en iedereen zal zich met het Licht verbonden weten, een gevoel waarvoor geen woorden zijn.

Dit alles en nog veel meer zal er gaan gebeuren, wanneer de aarde getransformeerd wordt.

Want, voordat het feest van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aanbreekt, moet de aarde eerst gezuiverd worden van alles wat niet van het Licht komt. En dat, geliefde medemensen, is veel, zéér veel.

De aarde is onderhevig aan zeer veel verdriet. Er wordt honger geleden en veel mensen worden bedreigd en onderdrukt. En veel kinderen gaan gebukt onder het vele leed dat hen wordt aangedaan. Ook worden talloze jongeren heen en weer geslingerd, zij weten vaak niet waar zij het moeten zoeken.

Vervreemding treedt op, ook onder volwassenen. Veel mensen voelen zich eenzaam. Maar deze eenzaamheid zal worden opgeheven, zodra u samen wordt gebracht. U, mensen van de aarde, wordt allen samengebracht om in liefde en harmonie met elkaar te gaan samenwerken, zonder jaloezie, of aanzien des persoon. Dit alles zal zeker gebeuren.