Universeel lichtcentrum

Universeel Centrum van Licht:

Het Universeel Centrum van Licht is op 1 september 2017 krachtig gezuiverd.

Het is sinds dat moment een zuivere plek van positiviteit en kracht waar men elkaar en zichzelf werkelijk kan ontmoeten.

De natuurlijke plek waar het Centrum staat is altijd al een krachtige vortex energie geweest. Een punt waar energetische punten samenkomen, een plek van transmutatie.
De resonantie is er hoog, energieën en frequenties worden verhoogd en versterkt.

Het centrum van de toekomst is een plek van positiviteit en kracht, waar men drager is van de intentie: Universeel Centrum van Licht. Men zal samenkomen, universeel. Dualiteiten zullen elkaar blijven ontmoeten en zullen samenwerken binnen de transformatie. Het wordt een plek waar zuiverheid gewaarborgd wordt en waar men naartoe kan komen om verdieping en balans in zichzelf te manifesteren.
Het overkoepelende thema van deze plek door alle tijden heen is: het zijn van een knooppunt in het energetische grid, een plek van verbinding binnen het collectief. Op deze wijze dient deze bijzondere krachtplaats alles dat leeft op aarde.
Mogen de mensen die hier aanwezig zijn, nu en in de toekomst, deze frequentie respecteren vanuit hun ware Zijn en het ontwikkelingsproces naar de Universele intentie omarmen.

In het bos achter het koetshuis is de oude natuurlijke energie het sterkst aanwezig, er bevinden zich 3 energetische portalen tussen dimensies, hier zijn kristallen aan de aarde geschonken voor het energetische grid. Er is een ooit een boom afgezaagd die erg belangrijk was voor de elementalen, ook zij leven op deze energetisch belangrijke plek en zijn dienstbaar aan de natuur en de mensen die hun respectvol om hulp/begeleiding/vriendschap verzoeken. Bij deze boom is een offer aan hen gemaakt, vanuit respect, liefde en dankbaarheid voor hun aanwezigheid. Waar de cirkel is gemaakt voor toekomstige activiteiten is een kristal aan de aarde geschonken, voor activering en bescherming van deze heilige ruimte.

Langs het pad staan twee bijzondere bomen, hier kan men in contact komen met de dryaden energieën die met deze bomen verbonden zijn. Ook zij willen graag met de mensen samenwerken die respectvol hun hulp/begeleiding/vriendschap verzoeken. Deze natuurlijke energieën zijn al lange tijd niet meer herkend en erkend op deze heilige plek, zij vinden het prettig als ook zij binnen het Universeel Centrum van Licht betrokken worden.

De boomgaard/moestuin is een hele vrolijke plek waar de frequentie van spelen en vieren in de lucht hangt. Uitstekend voor activiteiten van (innerlijke) kinderen. Hier mag eventueel uiting gegeven worden aan deze energie de gekleurde lintjes, vlaggetjes, lampionnen etc.

Het Koetshuis staat op een belangrijk energetisch punt, wat de samenkomsten daar extra in frequentie laat stijgen en zo de sluiers tussen werelden wat laat vervagen. Dit maakt deze ruimte zeer geschikt voor avonden waar met energie gewerkt wordt of voor universele samenkomsten vanuit meerdere dimensies, sferen, werelden.

Het kleine huisje bij de vijver is een plek van verstilling en bezinning. Een plek voor gebeden en intenties net als in een kapel. De energie van de Moeder (Maria/Godin/Shekina) is hier sterk aanwezig.

De boom met de 4 stammen bij het schuurtje is een plek van verbinding, deze verbindt de verschillende energieën op het terrein met elkaar. Een gepaste plek voor afsluiting en dankzegging na activiteiten/rituelen op het landgoed.

Rondom het Centrum is een energieveld geplaatst met daaromheen een cirkel van Violet Vuur, dat allen zuivert en beschermt die het centrum betreden…mits zij dit zelf wensen natuurlijk.

Vanuit de astrale werelden/sferen is er voor iedereen die het wenst begeleiding aanwezig.

Betreed dit landgoed met het besef dat dit een gewijde plek is, een plek die je met een gepaste respectvolle houding betreedt, zowel fysiek als ook energetisch.

Je kunt ook spiegels voor jezelf tegenkomen of geconfronteerd worden met dingen die je in jezelf mag helen.

Een plek waar men elkaar en zichzelf werkelijk ontmoet.

Vanuit het Licht wordt er gesproken over het Universeel Lichtcentrum. Dit is een gebouw dat een belangrijke functie zal hebben in de tijd van de aardeveranderingen. Het zal voor velen een heilige plaats zijn om tot rust, inkeer en bezinning te komen. Dit centrum zal worden gevormd en bestuurd door de Staf en Commissie der Wijzen. Zo zal er een groepering ontstaan die een eenheid vormt, krachtig, eensgezind en die zonder menselijk verlangen doet wat vanuit het Hoge Licht gevraagd wordt.

Het zal een centrum van Universele Liefde zijn, een plaats om Licht te bundelen.

“Blijf vanuit het Hoge Licht tezamen komen om Kracht, Liefde en Licht te bundelen. Dan zal er een grote zuil van Licht gevormd worden. Wanneer er een groepering is gevormd van mensen die bereid zijn deze zuil van Licht staande te houden zal dit een centrum in Liefde zijn. Op deze plek zal vanuit het Licht de Geest in kunnen dalen.”

Hieronder vindt u de pagina’s  over het Universeel Centrum van Licht. Klik op de regel.

Een heilige plaats.

Een gebouw van licht.

Staf der wijzen.