Lichtbijeenkomsten

Jezus%20SoLDeze bijeenkomsten worden georganiseerd om tezamen onze lichtkracht te bundelen en de boodschap uit te dragen die vanuit het Hoge Licht naar de aard gezonden wordt.

Hier geven we vorm aan door te starten met een opening waarin iedereen krachtig in zijn/haar eigen energie komt te staan. Een goed contact met zowel aarde als kosmos. Vanuit deze staat van zijn roept eenieder de lichtkracht in zich op zodat deze wordt gebundeld met de aanwezigen. Hierdoor ontstaat een krachtig eenheidsveld van lichtenergie.

Vervolgens zal profetes Debora spreken over de profetie die aan haar wordt doorgegeven vanuit het Hoge Licht. Dit gaat in hoofdzaak over het ‘Reddingsplan’, ook wel de ‘Transformatie’ van de aarde naar een hogere en zuivere staat van zijn. Zij mag in heldere en duidelijke taal klank geven aan de energieën die tot haar komen. De door haar gesproken boodschappen zijn duidelijk over wat er met de mensheid en de aarde gaat gebeuren en hoe dit liefdevol in goede banen kan worden geleid.

Daarna is er een geleide meditatie waarin wij allen onze licht en liefdeskracht bundelen om deze aan de aarde en de kosmos te schenken vanuit dienstbaarheid aan Al wat is.

Dit is in grote lijnen hoe een bijeenkomst verloopt, elke bijeenkomst is uniek. Dit omdat de aarde, de mensheid en heel de schepping continu in beweging zijn en aan verandering onderhevig. Source of Light ontwikkelt met deze beweging mee, om zo passend aan te kunnen sluiten bij wat er op dat moment nodig is.

Wanneer er weer een bijeenkomst georganiseerd wordt vindt u die in de agenda.