Laatste nieuws

3 september 2020:

Waarschuwing.
Mij werd vanuit het Licht aangegeven om zeer alert te zijn op bepaalde verschijnselen, die zich zouden kunnen aandienen om verwarring te brengen onder de mensen.
Verschijnselen in het luchtruim die waarheidsgetrouw lijken, doch het niet zijn.

Een ander, positief bericht is, dat er de komende tijd wondere tekenen in het Luchtruim kunnen worden waargenomen. 
Tekenen die mede verband houden met de afdaling van de Hoge Zielen, die waargenomen kunnen worden door meerderen bij wie hun geestelijke ogen zo ver ontwikkeld  zijn om dit op te kunnen vangen. Dit houdt verband met de afdaling van de Hoge Zielen, zoals genoemd in de voorgaande tekst:  “Hoge Zielen gaan afdalen”.

Wees dan verheugd, waakzaam en alert en blijf geloven in het wonder!

Debora

26 augustus 2020

Hoge Zielen gaan afdalen.

Afgelopen zondag, 23 augustus was ik in de geest, samen met mijn  zielszuster, op uitnodiging bij de Geestelijke Hiërarchie. Zij hadden ons iets belangrijks te melden, namelijk dat zij toestemming hadden ontvangen om regelmatig af te dalen naar de aarde.
De zogeheten G.H. vertoeft in één van de Lichtsferen en is op Hoog Niveau werkzaam.

Zij gaven aan dat de toestand op onze aarde zeer zorgwekkend is.
De beïnvloeding van lagere krachten vindt op bepaalde tijden meer toegang bij de mensen. Met zeer sterke gedachtenkrachten bewerken lagere krachten bepaalde mensen, om maatregelen te nemen die indruisen tegen de Goddelijke wetten.
Dit dient tot stoppen gebracht te worden op korte termijn.

Vandaar dat het besluit is genomen vanuit het Hoge Licht tot afdaling van de Geestelijke Hiërarchie. Zij zullen in mensen- gedaanten regelmatig op aarde vertoeven om geen opzien te baren. De Lichtkracht die Zij met zich meedragen is niet te evenaren.
En volledig opgewassen tegen de krachten der duisternis.

Zij zullen daar zijn waar Zij moeten zijn en waar de nood het hoogst is. En zullen met veel Lichtkracht aanwezig zijn waar menselijke plannen worden gemaakt die het leven op aarde zeer verzwaren en niet noodzakelijk worden geacht.

De letterlijke woorden die vervolgens gesproken werden waren:
”Tot verwondering van velen zullen Wij aanwezig zijn als mens en onze kracht tonen, door daarna op te lossen in het niets. Op die wijze worden plannen doorbroken en stil gelegd, daar men niet meer in staat zal zijn om verder te overleggen. Verwarring en verbijstering zal zich meester maken bij zeer velen.

De vooropgezette plannen vallen in duigen. Men zal niet meer in staat zijn deze verder uit te werken. De chaos onder hen, ook bij de Elite, zal zeer groot zijn.”

 

Zij, de leden van de Geestelijke Hiërarchie, zijn niet aan één plaats gebonden. Zij zullen zich razendsnel verplaatsen en nimmer ergens te laat zijn.

Ik kreeg de vraag deze boodschap onder andere via het beeldscherm bekend te maken. Met dankbaarheid voor dit bericht, alle hulp en steun geef ik deze berichtgeving bij deze aan u en aan jou door.

Met vriendelijke groet,

Debora

24 augustus 2020     
stille tocht
Stille tochten voor veiligheid en vrijheid van kinderen.

Zaterdag 22 augustus voerde de organisatie Freedom for the Children wereldwijd acties, om op te komen voor de veiligheid en vrijheid van kinderen. Het doel van deze organisatie is om een definitief einde te maken aan kinderhandel en kindermisbruik. In tientallen steden in onder meer in de Verenigde Staten, Canada, Nieuw-Zeeland, Engeland, België en Nederland gingen mensen de straat op om aandacht te vragen voor dit belangrijke doel.

Op meerdere plaatsen in Nederland, waaronder Arnhem, Den Haag en Eindhoven, vond een stille tocht plaats voor de duizenden kinderen die vermist zijn en verborgen worden gehouden, kinderen die misbruikt worden en de handel in kinderen. Velen van hen die meededen aan de stille tochten waren in het wit gekleed,  zij droegen spandoeken en andere uitingen, waarop zij aandacht vroegen voor het kinderleed in de wereld.
De vreedzame stille tochten verliepen rustig. Daarnaast waren er veel mensen die hun positieve liefdevolle kracht aan de stille tochten toevoegden.

Een vreselijk en groot onrecht werd en wordt veel kinderen aangedaan.
Dit is al zeer lang gaande is, maar werd tot nu toe verborgen gehouden door bijna alle media. Het is diep verweven met het hele systeem waarin  wij leven. Eindelijk is het nu zover dat dit wereldwijd aan het Licht gaat komen.                                                                
Ook onze diepe wens is het, dat alle kinderen die slachtoffer zijn bevrijd worden en liefdevol worden opgevangen.
Ons wordt gevraagd vreedzaam en met kracht op te staan tegen alle onrecht en onze Licht- en Liefdesenergieën toe te voegen.

22 augustus2020:

De beeldspraak van Johannes wordt helder.

De belofte staat dat de aarde niet vergaat, maar getransformeerd  wordt in de Nieuwe (Hemel op) Aarde, in een hogere dimensie, met een hogere Lichtfrequentie. Johannes, vroeger discipel van Jezus, informeerde mij hier al jaren geleden over.
Toen Johannes verbannen was op Patmos waren er regelmatig enkele betrouwbare mensen bij hem, die samen met hem de visioenen zagen. In deze tijd zijn enkelen hiervan weer geïncarneerd, waaronder ik, liet Johannes mij weten. Onze incarnatie heeft o.a. als doel de beeldspraak van Johannes te verhelderen en dit te delen met wie het wil horen, om zo voorbereid te zijn op wat er staat te gebeuren.
De overgang van de ene naar de andere dimensie is niet zonder gevaar: wij dienen eerlijk en oprecht te zijn om de overgang te kunnen maken. Als alle Lichtwerkers en Lichtgroeperingen hun Licht, Liefde en Kracht bundelen en laten stralen over de aarde en al wat leeft, kunnen we veel leed verzachten en zelfs voorkomen, omdat we zo één krachtig Lichtveld creëren. Dit is sterker dan alle duisternis bij elkaar. De kracht van het Licht zal alles wat niet oprecht en niet van het Licht afkomstig is, laten verdwijnen.
De zegels zullen verbroken worden, het ene na het andere, en de inhoud ervan zal zichtbaar worden. We zullen de krachten en machten van het universum horen, zien en ervaren, maar dat zal niet het einde zijn, want daarna wordt de gezuiverde aarde zichtbaar.
Deze tekst is de aankondiging van de vernieuwde uitleg die gaat volgen.

Debora

5 augustus 2020                   
Voorbereidingen voor de dagen dat het elektronische verkeer wordt uitgeschakeld.
We leven in een chaotische tijd, waarin er veel gebeurt en iedereen wordt geconfronteerd met veranderingen. Overal op aarde neemt de onrust toe. De aarde en de mens zitten in een periode van transformatie. Dat betekent dat we ons dienen voor te bereiden, voor zover dat natuurlijk mogelijk is, op heftige gebeurtenissen.

Het zou bv. kunnen betekenen, dat het electronische verkeer voor een (korte) periode (plus minus 3 dagen) wordt uitgeschakeld. Dit heeft natuurlijk grote gevolgen voor het dagelijks leven.

Dan is het belangrijk om een aantal voorbereidingen te treffen. Ook kunnen we ons innerlijk krachtig voorbereiden, zodat we rustig blijven als dit gebeurt.

Wat zou je kunnen doen:

 * Stel alle bestanden van de computer veilig, sla dit extern op
 * Voldoende (drink)water. Denk ook aan water voor toilet! Zo nodig waterfiltertabletten
 * Radio op batterij
* Voeding voor een week. Denk ook aan fruit en drinken. Maak hiervoor zelf je eigen lijst! Verzamel dit tijdig op een vaste plek
* Mogelijkheid om voeding te verwarmen is handig
* Diervoeding en benodigdheden
* Wekker op batterij
* Kaarsen, waxinelichtjes en lucifer/aansteker
* Zaklamp(en) +batterijen
* Keukenrollen/toiletpapier/vochtige doekjes e.a.
* Spullen voor de persoonlijke hygiëne. Ook op een vaste plek!
* Medicijnen en andere middelen (vitamines)
* Waarschuw, waar nodig, de mensen om je heen
* Vul deze lijst aan met je eigen belangrijke dingen

_____________________________________________________________

 

 

 

NIEUW BERICHT bij Actueel

 

 

Wij, Debora en medewerksters, zijn op verzoek al langere tijd bezig om veel eerder ontvangen informatie te selecteren.
Wat dienst heeft gedaan, maar niet meer van toepassing is kan weg, maar wat waarde heeft voor deze tijd bewaren we en zullen we op deze pagina Actueel regelmatig delen voor iedereen die hier belangstelling voor heeft.

Ook onderstaande tekst treft ons op dit moment, omdat wat nu gaande is ons al vele jaren geleden bereikt heeft in Lichtbijeenkomsten.

De aarde zal gezuiverd worden
Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verschijnen, waar voor ieder mensenkind liefde, vrede en gerechtigheid zullen heersen en veel vreugde aanwezig zal zijn. Er zal een onderlinge verbondenheid ontstaan en iedereen zal zich met het Licht verbonden weten, een gevoel waarvoor geen woorden zijn.

Dit alles en nog veel meer zal er gaan gebeuren, wanneer de aarde getransformeerd wordt.

Want, voordat het feest van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aanbreekt, moet de aarde eerst gezuiverd worden van alles wat niet van het Licht komt. En dat, geliefde medemensen, is veel, zéér veel.

De aarde is onderhevig aan zeer veel verdriet. Er wordt honger geleden en veel mensen worden bedreigd en onderdrukt. En veel kinderen gaan gebukt onder het vele leed dat hen wordt aangedaan. Ook worden talloze jongeren heen en weer geslingerd, zij weten vaak niet waar zij het moeten zoeken.

Vervreemding treedt op, ook onder volwassenen. Veel mensen voelen zich eenzaam. Maar deze eenzaamheid zal worden opgeheven, zodra u samen wordt gebracht. U, mensen van de aarde, wordt allen samengebracht om in liefde en harmonie met elkaar te gaan samenwerken, zonder jaloezie, of aanzien des persoon. Dit alles zal zeker gebeuren.