Laatste nieuws

5 augustus 2020                   
Voorbereidingen voor de dagen dat het elektronische verkeer wordt uitgeschakeld.
We leven in een chaotische tijd, waarin er veel gebeurt en iedereen wordt geconfronteerd met veranderingen. Overal op aarde neemt de onrust toe. De aarde en de mens zitten in een periode van transformatie. Dat betekent dat we ons dienen voor te bereiden, voor zover dat natuurlijk mogelijk is, op heftige gebeurtenissen.

Het zou bv. kunnen betekenen, dat het electronische verkeer voor een (korte) periode (plus minus 3 dagen) wordt uitgeschakeld. Dit heeft natuurlijk grote gevolgen voor het dagelijks leven.

Dan is het belangrijk om een aantal voorbereidingen te treffen. Ook kunnen we ons innerlijk krachtig voorbereiden, zodat we rustig blijven als dit gebeurt.

Wat zou je kunnen doen:

 * Stel alle bestanden van de computer veilig, sla dit extern op
 * Voldoende (drink)water. Denk ook aan water voor toilet! Zo nodig waterfiltertabletten
 * Radio op batterij
* Voeding voor een week. Denk ook aan fruit en drinken. Maak hiervoor zelf je eigen lijst! Verzamel dit tijdig op een vaste plek
* Mogelijkheid om voeding te verwarmen is handig
* Diervoeding en benodigdheden
* Wekker op batterij
* Kaarsen, waxinelichtjes en lucifer/aansteker
* Zaklamp(en) +batterijen
* Keukenrollen/toiletpapier/vochtige doekjes e.a.
* Spullen voor de persoonlijke hygiëne. Ook op een vaste plek!
* Medicijnen en andere middelen (vitamines)
* Waarschuw, waar nodig, de mensen om je heen
* Vul deze lijst aan met je eigen belangrijke dingen

_____________________________________________________________

18 mei 2020, Heugelijk Nieuws
De Geestelijke Hiërarchie * heeft mij uitgenodigd om, samen met mijn Zielszuster, met Hen in contact te treden. Iets wat vooral de laatste tijd vaker gebeurt vanwege de veranderingen op aarde. Wij wisselen uit met gedachtenkracht, wat ik schrijvend vastleg, zodat niets verloren gaat. Mijn Zielszuster (ZZ) is liefdevol en krachtig aanwezig ter ondersteuning. Iets waar ik zeer dankbaar voor ben.

De Geestelijke Hiërarchie nodigt u uit, ga met een blij gemoed tezamen met uw Zielszuster met kracht en positiviteit.
En zo gebeurt het dat ik, samen met mijn Zielszuster, na een kort moment beland op de welbekende plek.
Na de begroeting spreekt een van Hen de volgende woorden:
“Weet u hartelijk welkom in Ons midden geliefden van de aarde.
Het volgende wensen Wij u kenbaar te maken:
Het grote gebeuren op aarde wat voor een zeer groot deel met de zuivering van de aarde te maken heeft is nog steeds in volle gang.
En maakt veel slachtoffers. Corruptie nog steeds gaande.
De grote leiders betwisten elkaar nog steeds en trachten elkaar op een negatieve wijze te beïnvloeden. Doch veel Lichtwerkers staan op en bundelen in grote mate Lichtkracht en zeer positieve energie. Er worden zeer goede plannen gemaakt.
Men staat op tegen zoveel onrecht en oneerlijke handelingen.”

Na een kort stiltemoment gaat de spreker verder:
“Een geheel nieuw plan is opgesteld om grote delen van uw aarde te vrijwaren en veilig te stellen. Deze gegevens hebben u al eerder bereikt Debora en hebben grote waarde.
Men is op zoek naar nu nog onaangetaste delen op aarde om deze veilig te stellen. Ook tracht men op grote schaal velerlei diersoorten te beschermen en mensen.
Dit is een gigantisch gebeuren en een zeer uitgebreid Plan.”

Debora: Zijn hier meer mensen van op de hoogte? Worden hier ook meerdere instrumenten voor gebruikt?

Antwoord: “Ja Debora, een enkele met u.
Op een gegeven moment zult u van elkaar vernemen.

De aardeverandering brengt veel verdriet, zorg, rouw en dood.
Veel onrechtvaardigheden en onwaarheden doen de ronde.
En toch is er perspectief, meer dan u denkt. Grootschalig worden zeer goede samenkomsten georganiseerd en de voorstellen die men samen maakt zoveel mogelijk uitgevoerd.
Hieruit ontstaan nieuwe inzichten en mogelijkheden voor het behoud van uw aarde.

Er zal samenwerking gaan ontstaan tussen deze positieve groeperingen en de Hoge Raad, waar ook u Debora en u Grote Vrouwe, op bepaalde tijden aan deel zult nemen.
Dit tot uw aller vreugde, daar dit alles plaats gaat vinden met veel positiviteit en onder blijde klanken. Dit is dus het heugelijke nieuws wat u deze dag alsnog kon bereiken.
Bereid u hier met vreugde op voor en maak het maar bekend onder de mensen.
Op deze wijze valt ook de zwaarte van het geheel wat weg.

Dus geliefden, geen somberheid, maar vreugde en veel dankbaarheid voor de voortgang van het Plan tot redding van de Aarde.

Op een volgend moment zult u opnieuw uitgenodigd worden om in Ons midden te verschijnen voor meer onthullingen”.

* De Geestelijke Hiërarchie leeft en werkt in de Lichtsferen. Met hen heb ik al vele jaren contact mogen maken.

 

4 juni 2020 Schrijven aan ministers en meerderen.
Wij hebben als stichting Source of Light de volgende tekst in briefvorm naar een aantal ministers en staatssecretarissen geschreven:
Het is een zeer grote verantwoordelijkheid om een land te regeren, zeker in tijden van crisis. Dat er in de huidige situatie maatregelen genomen dienen te worden voor het welzijn van iedereen, spreekt voor zich. Maar helaas worden er nu steeds meer schrijnende en schadelijke gevolgen zichtbaar, die het gevolg zijn van de genomen maatregelen.

Hierbij denken wij o.a. aan:

* Problemen in de (eenouder)gezinnen.

* De grote impact op de sociale structuur in de samenleving.

* Onveilige situaties voor kinderen in gezinnen.

* Veel mensen, vooral ook jongeren, die zonder inkomen zijn geraakt.

* Grote eenzaamheid onder ouderen en jongeren.

* De gruwelijke impact op de (wereld)economie, die het bestaan van talloze mensen     bedreigt.

* Toenemend aantal zelfdodingen.

* Het verspreiden van een angst-virus voor het broodnodige menselijke contact.

* Het bewust weghouden van goede informatie voor het volk van wat er werkelijk aan de hand is.

* Het ontnemen van de menselijke nabijheid in de laatste levensfase.

* De toenemende censuur op de vrije meningsuiting.

* Het invoeren van een anderhalve meter samenleving, die niet wetenschappelijk is onderbouwd.

Hierover willen wij, als stichting Source of Light, onze zeer grote zorg uitspreken! Dit mede in het licht van de voorzegde veranderingen op deze prachtige planeet. Want het is de bedoeling, dat de aarde omgevormd mag worden tot een plek waar elk mens in vrede en vrijheid mag leven, in harmonie met het dieren-, planten- en mineralenrijk en de Schepper. En dat is niet het “nieuwe normaal” of die anderhalve meter samenleving, die nu wordt geïntroduceerd.

Geen regie meer kunnen hebben over je eigen leven is funest voor een mens.

Debora, als grondlegster van de stichting Source of Light, ontvangt bijna dagelijks berichten vanuit de geestelijke wereld, die bedoeld zijn om ons voor te bereiden op die veranderingen.

 Op 9 april 2020 ontving  Debora vanuit het Licht de volgende woorden met betrekking tot het coronavirus : “Corona. Het virus heeft zich op een zodanige wijze ontwikkeld dat het veel slachtoffers maakt. Ook bekend is dat het geheel ook erg overtrokken wordt en er veel angst en zorg door ontstaan is. De berichten berusten niet altijd op waarheid. Veel berichten zijn dus niet waarheidsgetrouw, evenals de maatregelen die getroffen werden en velen in isolatie brengen.”

Verder willen wij onze zorg uitspreken over de toenemende onvrijheid en wijzen u op de vrije wil van de mens. Deze dient te allen tijde gerespecteerd en gewaarborgd te worden. Het valt onder de universele rechten van een mens en is tevens een kosmische wet.

Onlangs hebben we de 75 jarige bevrijding mogen vieren. Het kan toch niet zo zijn dat we onze vrijheid nu stapsgewijs weer moeten inleveren door het dragen van mondkapjes, het krijgen van digitale boetes als we de anderhalve meter regel overtreden en ons al of niet verplicht te laten vaccineren?

Tot slot willen we nog graag de invoering van 5G onder uw aandacht brengen. Voorafgaand aan de invoering zou de bevolking gevraagd moeten worden, of zij hiermee instemt, omdat de straling zeer schadelijk voor ons fysieke lichaam is en de evolutie van de mensheid ernstig verstoort.
Wij wensen u wijsheid toe bij het nemen van de juiste beslissingen voor het algemene welzijn van iedereen.

Hoogachtend,
Het bestuur en medewerkers van Stichting Source of Light

Lees meer