Inspiratie

“De oude healer zei tegen de ziel:

het is niet je rug die pijn doet,
maar de last die je draagt.
Het zijn niet je ogen die pijn doen,
maar het onrecht dat je ziet.
Het is niet je hoofd dat pijn doet,
maar je gedachten.
Het is niet je keel,
maar dat wat je niet durft vertellen.
Het is niet je buik,
maar je ziel die niet kan verteren wat er rondom jou gebeurt.
Het is niet je lever die pijn doet,
maar de boosheid van binnen.
Het is niet je hart dat pijn doet,
maar de liefde.
En het is liefde zelf,
die al deze pijn kan genezen,
het meest krachtige medicijn.”

auteur onbekend

****************************************************************************************************************************************************

DE GROTE AANROEP
Vanuit het punt van Licht in het Denken van God
Strome Licht in het denken van de mensen.
Dat Licht op aarde nederdale.
Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome Liefde in de harten van de mensen.
Moge Christus tot de Aarde wederkeren.

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt,
Richte doel de kleine wil der mensen –
Het doel dat de Meesters kennen en dienen.
Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.
Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op aarde herstellen.

“De schoonheid en de kracht van deze Aanroep liggen in zijn eenvoud en in de uitdrukking van zekere fundamentele waarheden, die door alle mensen als vanzelfsprekend worden aangenomen: de waarheid van het bestaan van een oorspronkelijke Intelligentie, die wij vaag met de naam God aanduiden; de waarheid dat achter alle uiterlijke schijn Liefde de drijvende kracht van het heelal is; de waarheid dat een groot Wezen, door de christenen Christus genoemd, op aarde kwam en die Liefde in zich belichaamde en uitdrukte, opdat wij zouden kunnen begrijpen; de waarheid dat zowel liefde als intelligentie de resultaten zijn van dat wat de Wil Gods wordt genoemd; en ten slotte de vanzelfsprekende waarheid dat het goddelijk plan zich slechts door de mensheid zal kunnen verwezenlijken.”

 

 


HEB GEDULD

Heb geduld met alles wat onopgelost is in je hart
en probeer je vragen met liefde te bezien,
Als kamers die gesloten zijn of als boeken in een volslagen vreemde taal
Zoek nog niet naar antwoorden.
Die kunnen je nog niet gegeven worden,
omdat je niet in staat zou zijn ze te leven,
En het gaat erom alles “te leven”
Leef nu de vragen.
Misschien zul je dan geleidelijk, zonder het te merken,
jezelf, ooit op een dag, in het antwoord terugvinden


Zoek jezelf in Mij…

Ziel, zoek jezelf in Mij,

en zoek Mij in jezelf…

Zo heeft, oh ziel,

de liefde jouw beeld in Mij geprent,

dat geen wijs schilder,

met al zijn meesterschap,

ooit zou kunnen maken…

Jij werd uit liefde geschapen,

mooi, wijs

en zo diep in mijn binnenste getekend,

dat, wanneer jij jezelf verliest,

mijn lief, mijn ziel,

jij jezelf moet zoeken – in Mij.

Ik weet, als jij jezelf ooit gaat vinden

getekend in mijn hart

en zo naar het leven uitgebeeld,

dat het je verheugen zal,

bij het zien van jezelf,

zo prachtig opgetekend…

En mocht jij soms niet weten

waar je Mij zult vinden,

dwaal dan niet van hier naar ginds,

maar, als je Mij vinden wilt,

zoek Mij dan in jouzelf…

Want jij bent mijn onderdak,

mijn thuis en mijn verblijf,

en daarom klop ik altijd bij jou aan,

wanneer jij in gedachten

de deur voor Mij gesloten hebt…

Buiten jezelf hoef je Mij niet te zoeken,

want om Mij te vinden

zal het genoeg zijn

Mij alleen maar te vragen

en zonder talmen zal ik bij jou komen

en Mij moet je zoeken in jezelf…

Theresa van Avila