Inspiratie

Onderstaande tekst kreeg ik onder ogen.
”Het zijn niet je ogen die pijn doen, maar het onrecht dat je ziet.”
En er is veel onrecht op de wereld. Heel veel!
”Alleen de Liefde kan de pijn genezen.”
En zelf voeg ik hier aan toe: En niet te vergeten:
HET ZUIVERE LICHT.”

“De oude healer zei tegen de ziel:
het is niet je rug die pijn doet,
maar de last die je draagt.
Het zijn niet je ogen die pijn doen,
maar het onrecht dat je ziet.
Het is niet je hoofd dat pijn doet,
maar je gedachten.
Het is niet je keel,
maar dat wat je niet durft vertellen.
Het is niet je buik,
maar je ziel die niet kan verteren wat er rondom jou gebeurt.
Het is niet je lever die pijn doet,
maar de boosheid van binnen.
Het is niet je hart dat pijn doet,
maar de liefde.
En het is liefde zelf,
die al deze pijn kan genezen,
het meest krachtige medicijn.”

auteur onbekend

****************************************************************************************************************************************************

Christina von Dreien heeft in haar nieuwsbrief over een droom die zij had verteld. Deze droom delen we graag met jullie, vertaald in het Nederlands.

Lieve mensen,
Een paar dagen geleden had ik een droom die me deed denken aan de huidige situatie en ik wil jullie de droom vertellen.

Het begon met het zien van verschillende steden. In deze steden bewogen zich mensenmassa’s die gebouwen in brand staken en chaos veroorzaakten. Het werd zo erg dat veel inwoners van de steden ook naar het platteland begonnen te vluchten.

Toen zag ik mensen over de hele wereld samen kleine lichteilandjes vormen. Er waren overal ter wereld lichtballen geweest, gemaakt door mensen die wakker waren (geworden). Simpelweg door te doen wat klopte voor hun hart, om licht op aarde te brengen.
Deze vele lichtbollen bestonden parallel aan alle chaos die er bestond.
Plotseling voelde ik iets veranderen in het veld, alsof er een knop was omgedraaid.
En van de ene seconde op de andere, zonder waarschuwing, explodeerden alle lichtballen in de wereld en samen met het licht dat toegevoegd uit de geestelijke wereld kwam, ging er n lichtgolf over de aarde. Deze golf veranderde de aarde. Op de een of andere manier begon de chaos te stoppen. De wereld zag er nog hetzelfde uit als voor deze golf, maar alle kleuren waren intenser, helderder. Het zag eruit als een nieuwe Aarde. Alsof de aarde een nieuwe jas  had aangetrokken.

Dat was mijn droom.

En dat is ongeveer hoe ik het me in werkelijkheid voorstel. Ik denk dat we nu in een tijd leven waarin het mogelijk nog steeds gekker wordt. En dat het onze taak is, ondanks alle angst, zorgen en onzekerheid, om ons licht hoog te houden. En dat mensen dit overal ter wereld doen. En door het licht dat wij op aarde vasthouden, zal er een moment komen waarop het licht zich als een “golf” over de aarde zal verspreiden, zodat we achteraf zullen zeggen dat het snel gebeurd is. En wie weet, misschien zonder veel waarschuwing.

Daarom is het zo belangrijk dat we niet worden meegezogen in de angst en de zorgen. En als we er toch in zitten, dat we een manier vinden om eruit te komen. Want in angst kunnen we ons licht, onze liefde, ons vertrouwen niet vasthouden. Maar dat is juist wat er nodig is.
We moeten ons steeds weer blijven herinneren dat alles uiteindelijk in orde komt. En we moeten proberen het positieve in alles te vinden. En als we het niet kunnen zien, dat we tenminste geloven dat het er is. Het is er zeker. Misschien heeft het zich nu juist verstopt.”

Jullie Christina

***********************************************************************************************************************************************************

Vertaald van Little Grandmother Kiesha/ Sadee Whip naar aanleiding van de bosbranden. Onder andere in Californië en het Amazonegebied.

Het is ook om te treuren en verdrietig te zijn vanwege het verlies aan bossen.

“Vergeet niet dat de as die uit de lucht valt alles is wat er overblijft van de pijnbomen en het gras en de distels en beren en coyotes en herten en muizen die niet konden ontsnappen.
Schep wat van de as op een heilige manier op. Breng het naar je altaar. Bid voor deze wezens. Eer hun dood. Bid voor leven. Roep de regen op.
Herinner het vuur eraan dat het klaar is, genoeg heeft opgeslokt en mag rusten, uitdoven.
Dat alle wezens veilig mogen zijn. Dat alle wezens geliefd mogen zijn. Dat alle wezens herinnerd mogen  worden. Rouw om alle wezens”

“Vrouwen en meisjes rond om de wereld, het is tijd om ons hoofd omhoog te houden, onze stem te laten horen, elkaar te helpen fier rechtop te staan  en om in onszelf te geloven.”   

Kracht en Liefde van Little Grandmother Kiesha

Uitspraak van een Sjamaan uit Groenland:
“Als de tijd daar is, loop dan gewoon door en kijk niet om. Laat het oude los op weg naar het nieuwe.”


DE GROTE AANROEP
Vanuit het punt van Licht in het Denken van God
Strome Licht in het denken van de mensen.
Dat Licht op aarde nederdale.
Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome Liefde in de harten van de mensen.
Moge Christus tot de Aarde wederkeren.

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt,
Richte doel de kleine wil der mensen –
Het doel dat de Meesters kennen en dienen.
Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.
Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op aarde herstellen.

Bovenstaande aanroep of gebed behoort niet aan enig persoon of enige groep, doch aan de gehele mensheid. Door het gebruik van deze aanroep of door het aanmoedigen van anderen om hem te gebruiken wordt geen speciale groep of organisatie begunstigd.
Deze aanroep verschijnt dikwijls in kranten en tijdschriften in vele landen en wordt over de gehele wereld door de radio verspreid. Vele duizenden mensen gebruiken deze aanroep iedere dag, waardoor een universele geestelijke opinie wordt geschapen, die op den duur van onweerstaanbare invloed zal kunnen zijn.
“De schoonheid en de kracht van deze Aanroep liggen in zijn eenvoud en in de uitdrukking van zekere fundamentele waarheden, die door alle mensen als vanzelfsprekend worden aangenomen: de waarheid van het bestaan van een oorspronkelijke Intelligentie, Die wij vaag met de naam God aanduiden; de waarheid dat achter alle uiterlijke schijn Liefde de drijvende kracht van het heelal is; de waarheid dat een groot Wezen, door de christenen Christus genoemd, op aarde kwam en die Liefde in zich belichaamde en uitdrukte, opdat wij zouden kunnen begrijpen; de waarheid dat zowel liefde als intelligentie de resultaten zijn van dat wat de Wil Gods wordt genoemd; en ten slotte de vanzelfsprekende waarheid dat het goddelijk plan zich slechts door de mensheid zal kunnen verwezenlijken.”

 

 


HEB GEDULD

Heb geduld met alles wat onopgelost is in je hart
en probeer je vragen met liefde te bezien,
Als kamers die gesloten zijn of als boeken in een volslagen vreemde taal
Zoek nog niet naar antwoorden.
Die kunnen je nog niet gegeven worden,
omdat je niet in staat zou zijn ze te leven,
En het gaat erom alles “te leven”
Leef nu de vragen.
Misschien zul je dan geleidelijk, zonder het te merken,
jezelf, ooit op een dag, in het antwoord terugvinden


Zoek jezelf in Mij…

Ziel, zoek jezelf in Mij,

en zoek Mij in jezelf…

Zo heeft, oh ziel,

de liefde jouw beeld in Mij geprent,

dat geen wijs schilder,

met al zijn meesterschap,

ooit zou kunnen maken…

Jij werd uit liefde geschapen,

mooi, wijs

en zo diep in mijn binnenste getekend,

dat, wanneer jij jezelf verliest,

mijn lief, mijn ziel,

jij jezelf moet zoeken – in Mij.

Ik weet, als jij jezelf ooit gaat vinden

getekend in mijn hart

en zo naar het leven uitgebeeld,

dat het je verheugen zal,

bij het zien van jezelf,

zo prachtig opgetekend…

En mocht jij soms niet weten

waar je Mij zult vinden,

dwaal dan niet van hier naar ginds,

maar, als je Mij vinden wilt,

zoek Mij dan in jouzelf…

Want jij bent mijn onderdak,

mijn thuis en mijn verblijf,

en daarom klop ik altijd bij jou aan,

wanneer jij in gedachten

de deur voor Mij gesloten hebt…

Buiten jezelf hoef je Mij niet te zoeken,

want om Mij te vinden

zal het genoeg zijn

Mij alleen maar te vragen

en zonder talmen zal ik bij jou komen

en Mij moet je zoeken in jezelf…

Theresa van Avila