Inspiratie

HEB GEDULD

Heb geduld met alles wat onopgelost is in je hart
en probeer je vragen met liefde te bezien,
Als kamers die gesloten zijn of als boeken in een volslagen vreemde taal
Zoek nog niet naar antwoorden.
Die kunnen je nog niet gegeven worden,
omdat je niet in staat zou zijn ze te leven,
En het gaat erom alles “te leven”
Leef nu de vragen.
Misschien zul je dan geleidelijk, zonder het te merken,
jezelf, ooit op een dag, in het antwoord terugvinden


Zoek jezelf in Mij…

Ziel, zoek jezelf in Mij,

en zoek Mij in jezelf…

Zo heeft, oh ziel,

de liefde jouw beeld in Mij geprent,

dat geen wijs schilder,

met al zijn meesterschap,

ooit zou kunnen maken…

Jij werd uit liefde geschapen,

mooi, wijs

en zo diep in mijn binnenste getekend,

dat, wanneer jij jezelf verliest,

mijn lief, mijn ziel,

jij jezelf moet zoeken – in Mij.

Ik weet, als jij jezelf ooit gaat vinden

getekend in mijn hart

en zo naar het leven uitgebeeld,

dat het je verheugen zal,

bij het zien van jezelf,

zo prachtig opgetekend…

En mocht jij soms niet weten

waar je Mij zult vinden,

dwaal dan niet van hier naar ginds,

maar, als je Mij vinden wilt,

zoek Mij dan in jouzelf…

Want jij bent mijn onderdak,

mijn thuis en mijn verblijf,

en daarom klop ik altijd bij jou aan,

wanneer jij in gedachten

de deur voor Mij gesloten hebt…

Buiten jezelf hoef je Mij niet te zoeken,

want om Mij te vinden

zal het genoeg zijn

Mij alleen maar te vragen

en zonder talmen zal ik bij jou komen

en Mij moet je zoeken in jezelf…

Theresa van Avila