Inspiratie

Vertaald van Little Grandmother Kiesha/ Sadee Whip naar aanleiding van de bosbranden. Onder andere in Californië en het Amazonegebied.

Het is ook om te treuren en verdrietig te zijn vanwege het verlies aan bossen.

“Vergeet niet dat de as die uit de lucht valt alles is wat er overblijft van de pijnbomen en het gras en de distels en beren en coyotes en herten en muizen die niet konden ontsnappen.
Schep wat van de as op een heilige manier op. Breng het naar je altaar. Bid voor deze wezens. Eer hun dood. Bid voor leven. Roep de regen op.
Herinner het vuur eraan dat het klaar is, genoeg heeft opgeslokt en mag rusten, uitdoven.
Dat alle wezens veilig mogen zijn. Dat alle wezens geliefd mogen zijn. Dat alle wezens herinnerd mogen  worden. Rouw om alle wezens”

“Vrouwen en meisjes rond om de wereld, het is tijd om ons hoofd omhoog te houden, onze stem te laten horen, elkaar te helpen fier rechtop te staan  en om in onszelf te geloven.”   

Kracht en Liefde van Little Grandmother Kiesha

Uitspraak van een Sjamaan uit Groenland:
“Als de tijd daar is, loop dan gewoon door en kijk niet om.
Laat het oude los op weg naar het nieuwe.”

 
DE GROTE AANROEP
Vanuit het punt van Licht in het Denken van God
Strome Licht in het denken van de mensen.
Dat Licht op aarde nederdale.
Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome Liefde in de harten van de mensen.
Moge Christus tot de Aarde wederkeren.

Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt,
Richte doel de kleine wil der mensen –
Het doel dat de Meesters kennen en dienen.
Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft.
Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op aarde herstellen.

Bovenstaande aanroep of gebed behoort niet aan enig persoon of enige groep, doch aan de gehele mensheid. Door het gebruik van deze aanroep of door het aanmoedigen van anderen om hem te gebruiken wordt geen speciale groep of organisatie begunstigd.
Deze aanroep verschijnt dikwijls in kranten en tijdschriften in vele landen en wordt over de gehele wereld door de radio verspreid. Vele duizenden mensen gebruiken deze aanroep iedere dag, waardoor een universele geestelijke opinie wordt geschapen, die op den duur van onweerstaanbare invloed zal kunnen zijn.
“De schoonheid en de kracht van deze Aanroep liggen in zijn eenvoud en in de uitdrukking van zekere fundamentele waarheden, die door alle mensen als vanzelfsprekend worden aangenomen: de waarheid van het bestaan van een oorspronkelijke Intelligentie, Die wij vaag met de naam God aanduiden; de waarheid dat achter alle uiterlijke schijn Liefde de drijvende kracht van het heelal is; de waarheid dat een groot Wezen, door de christenen Christus genoemd, op aarde kwam en die Liefde in zich belichaamde en uitdrukte, opdat wij zouden kunnen begrijpen; de waarheid dat zowel liefde als intelligentie de resultaten zijn van dat wat de Wil Gods wordt genoemd; en ten slotte de vanzelfsprekende waarheid dat het goddelijk plan zich slechts door de mensheid zal kunnen verwezenlijken.”

HEB GEDULD

Heb geduld met alles wat onopgelost is in je hart
en probeer je vragen met liefde te bezien,
Als kamers die gesloten zijn of als boeken in een volslagen vreemde taal
Zoek nog niet naar antwoorden.
Die kunnen je nog niet gegeven worden,
omdat je niet in staat zou zijn ze te leven,
En het gaat erom alles “te leven”
Leef nu de vragen.
Misschien zul je dan geleidelijk, zonder het te merken,
jezelf, ooit op een dag, in het antwoord terugvinden


Zoek jezelf in Mij…

Ziel, zoek jezelf in Mij,

en zoek Mij in jezelf…

Zo heeft, oh ziel,

de liefde jouw beeld in Mij geprent,

dat geen wijs schilder,

met al zijn meesterschap,

ooit zou kunnen maken…

Jij werd uit liefde geschapen,

mooi, wijs

en zo diep in mijn binnenste getekend,

dat, wanneer jij jezelf verliest,

mijn lief, mijn ziel,

jij jezelf moet zoeken – in Mij.

Ik weet, als jij jezelf ooit gaat vinden

getekend in mijn hart

en zo naar het leven uitgebeeld,

dat het je verheugen zal,

bij het zien van jezelf,

zo prachtig opgetekend…

En mocht jij soms niet weten

waar je Mij zult vinden,

dwaal dan niet van hier naar ginds,

maar, als je Mij vinden wilt,

zoek Mij dan in jouzelf…

Want jij bent mijn onderdak,

mijn thuis en mijn verblijf,

en daarom klop ik altijd bij jou aan,

wanneer jij in gedachten

de deur voor Mij gesloten hebt…

Buiten jezelf hoef je Mij niet te zoeken,

want om Mij te vinden

zal het genoeg zijn

Mij alleen maar te vragen

en zonder talmen zal ik bij jou komen

en Mij moet je zoeken in jezelf…

Theresa van Avila