Home

Lieve mensen,

De toestand op aarde is zorgwekkend en vraagt van ons allen Licht, Liefde, Kracht en gebed ter ondersteuning. Dit heeft het meeste effect als we dit allen op een vast moment doen,  omdat gebundeld Licht veel meer kracht heeft. Bij voorkeur laten we ons Licht stralen dagelijks om 19.00 uur.

Er is een nieuw Plan in werking getreden, waar meer bekendheid aan zal worden geschonken. Wij worden met veel Liefde stap voor stap voorbereid op wat komen gaat.
De vernieuwde informatie die wij mogen ontvangen, wordt op de website geplaatst, wanneer de goede tijd daarvoor is aangebroken.

Dankbaar voel ik me dat ik ondanks mijn leeftijd, met enkele liefdevolle medewerkers, mijn missie als Profetes, met mede-reisgenoten mag voortzetten.
Meerdere Profeten en Profetessen staan gereed en samen vormen wij één Kracht in eenheid, Liefde en waarheid met elkaar, de één niet hoger achtend dan de ander.

Niet alleen bij mij is er een verandering gaande, maar bij velen vindt een transformatie plaats die ons er toe aanzet om verandering in ons leven aan te brengen. Wat noodzakelijk is voor de tijd die aanstaande is.

Ikzelf, het bestuur en de medewerkers van Source of Light groeten u met een tot ziens.

Liefdevolle Lichtgroeten voor u allen 🙏🏼,


Debora, bestuur en medewerkers

NIEUW BERICHT bij Inspiratie.

 

 

 

 

NIEUW BERICHT bij Actueel

 

 

Wij, Debora en medewerksters, zijn op verzoek al langere tijd bezig om veel eerder ontvangen informatie te selecteren.
Wat dienst heeft gedaan, maar niet meer van toepassing is kan weg, maar wat waarde heeft voor deze tijd bewaren we en zullen we op deze pagina Actueel regelmatig delen voor iedereen die hier belangstelling voor heeft.

Ook onderstaande tekst treft ons op dit moment, omdat wat nu gaande is ons al vele jaren geleden bereikt heeft in Lichtbijeenkomsten.

De aarde zal gezuiverd worden
Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verschijnen, waar voor ieder mensenkind liefde, vrede en gerechtigheid zullen heersen en veel vreugde aanwezig zal zijn. Er zal een onderlinge verbondenheid ontstaan en iedereen zal zich met het Licht verbonden weten, een gevoel waarvoor geen woorden zijn.

Dit alles en nog veel meer zal er gaan gebeuren, wanneer de aarde getransformeerd wordt.

Want, voordat het feest van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aanbreekt, moet de aarde eerst gezuiverd worden van alles wat niet van het Licht komt. En dat, geliefde medemensen, is veel, zéér veel.

De aarde is onderhevig aan zeer veel verdriet. Er wordt honger geleden en veel mensen worden bedreigd en onderdrukt. En veel kinderen gaan gebukt onder het vele leed dat hen wordt aangedaan. Ook worden talloze jongeren heen en weer geslingerd, zij weten vaak niet waar zij het moeten zoeken.

Vervreemding treedt op, ook onder volwassenen. Veel mensen voelen zich eenzaam. Maar deze eenzaamheid zal worden opgeheven, zodra u samen wordt gebracht. U, mensen van de aarde, wordt allen samengebracht om in liefde en harmonie met elkaar te gaan samenwerken, zonder jaloezie, of aanzien des persoon. Dit alles zal zeker gebeuren.