Home

Lieve mensen,

Na vijf intensieve jaren in het Universeel Centrum is daar nu een einde aan gekomen.
Op 1 maart 2020 sloten wij als Stichting Source of Light de deuren van het Universeel Centrum van Licht in Apeldoorn achter ons.

Ik heb inmiddels de gezegende leeftijd van 83 jaar mogen bereiken. En mijn gezondheid is momenteel niet goed.

Wij hebben met liefde en vreugde gedaan wat binnen ons vermogen lag om alles in goede banen te leiden. Dat, ondanks dit alles, het Centrum niet heeft kunnen uitgroeien, zoals in het Plan vanuit het Licht bedoeld was, geeft ons een enigszins weemoedig gevoel.
Wel blijven wij met veel dankbaarheid terugzien op deze vijf jaar waarin wij goed hebben samengewerkt, veel hebben mogen leren, ook van elkaar.

In het Centrum is veel mooi werk verricht. In het bijzonder bedanken wij de huurders die de afgelopen jaren ruimte gehuurd hebben en een belangrijke bijdrage aan het geheel hebben gegeven. Er werd met veel plezier gewerkt en zij mochten velen tot zegen zijn.
De onderlinge verstandhouding met elkaar en met ons was prettig.
Wij hebben in liefde en in goede harmonie samengewerkt en wij danken hen en de bezoekers voor hun liefdevolle aanwezigheid en bijdrage.
Bovenal willen we de Dharmatoevlucht dankzeggen. Met liefde en toewijding hebben zij de bovenverdieping bewoond en ons gesteund waar zij konden, waardoor het voor ons mogelijk is geworden om te kunnen blijven tot het einde van het contract.

De prachtige grote tuin met energetische waarde vroeg ook veel tijd en energie van ons.
Met veel plezier en dankbaarheid hebben wij en vrijwilligers erin gewerkt.
Hoogtepunten waren de tuindagen, waar met meerderen tegelijk het onkruid te lijf gegaan werd en alles wat bij het onderhoud van een grote tuin behoort de nodige aandacht ontving.
Wij danken hierbij alle vrijwilligers die hun bijdrage hebben gegeven aan de vele werkzaamheden.

Deze periode van vijf jaar is nu afgesloten, waardoor er voor ons meer tijd vrij is gekomen voor onze eigen ontwikkeling, in mijn geval voor mijn volledig Profetes zijn.
De toestand op aarde is zorgwekkend en vraagt van ons allen Licht, Liefde, Kracht en gebed ter ondersteuning. Dit heeft het meeste effect als we dit allen op een vast moment doen, bij voorkeur dagelijks om 19.00 uur.

Er is een nieuw Plan in werking getreden, waar meer bekendheid aan zal worden geschonken. Wij worden met veel Liefde stap voor stap voorbereid op wat komen gaat.
De vernieuwde informatie die wij mogen ontvangen, wordt op de website geplaatst, wanneer de goede tijd daarvoor is aangebroken.

Stichting Source of Light zal blijven bestaan. Mijn missie is niet ten einde.
Dankbaar voel ik me dat ik ondanks mijn leeftijd, met enkele liefdevolle medewerkers, mijn missie als Profetes, met mede-reisgenoten mag voortzetten.
Meerdere Profeten en Profetessen staan gereed en samen vormen wij één Kracht in eenheid, Liefde en waarheid met elkaar, de één niet hoger achtend dan de ander.

De fase waarin er plaats en ruimte vrijkomt voor Hogere Waarden is aangebroken.

Niet alleen bij mij is er een verandering gaande, maar bij velen vindt een transformatie plaats die ons er toe aanzet om verandering in ons leven aan te brengen.
Wat noodzakelijk is voor de tijd die aanstaande is.

Ikzelf, het bestuur en de medewerkers van het Centrum en van Stichting Source of Light zeggen u allen dank en groeten u met een tot ziens.

Liefdevolle Lichtgroeten voor u allen 🙏🏼,


Debora, bestuur en medewerkers