Debora

Debora werd in 1936 geboren als Margreet Groen, ze is moeder van drie kinderen en oma van zes kleinkinderen. Als kind verlangde ze er al naar om God te mogen dienen.

Onder leiding van Christus en andere Hoge Verlichten is zij opgeleid tot zuiver instrument. Haar taak is het horen en noteren wat zij vanuit het Hoge Licht aan een ieder op aarde willen laten weten en dit vervolgens uit te dragen. Vanuit het Hoge Licht ontving ze haar Hogere naam als profetes Debora.

Haar opleiding tot zuiver instrument is een weg geweest van voortdurende processen en persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor kwam ze tot een volledige overgave aan Hem/Haar vanuit Liefde en Licht.

Debora is een eenvoudige vrouw met een diep geloof en groot vertrouwen. Haar verlangen om belangeloos dienstbaar te mogen zijn is groot en intens. Mede hierdoor is zij geschikt bevonden om als zuiver instrument te mogen dienen.

Ze kreeg visioenen, ingevingen, aanwijzingen en mag regelmatig in de Lichtsferen verblijven om daar te zien, te horen en te ontvangen. De doorgevingen worden mondeling vertolkt of vastgelegd op schrift.

Debora blijft trouw aan haar zielentaak als profetes en haar wens om deze nu op aarde te vertolken. In haar pad door het leven is zij al vele obstakels tegengekomen, die ze heeft overwonnen door haar vertrouwen in en de leiding door het Hoge Licht.

Tot op de dag van vandaag heeft zij een krachtige verbinding met Christus en wordt zij door hem geleid op haar weg. Evenals door meerdere Hoge Verlichten.

Debora

NIEUW BERICHT bij Actueel

 

 

Wij, Debora en medewerksters, zijn op verzoek al langere tijd bezig om veel eerder ontvangen informatie te selecteren.
Wat dienst heeft gedaan, maar niet meer van toepassing is kan weg, maar wat waarde heeft voor deze tijd bewaren we en zullen we op deze pagina Actueel regelmatig delen voor iedereen die hier belangstelling voor heeft.

Ook onderstaande tekst treft ons op dit moment, omdat wat nu gaande is ons al vele jaren geleden bereikt heeft in Lichtbijeenkomsten.

De aarde zal gezuiverd worden
Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verschijnen, waar voor ieder mensenkind liefde, vrede en gerechtigheid zullen heersen en veel vreugde aanwezig zal zijn. Er zal een onderlinge verbondenheid ontstaan en iedereen zal zich met het Licht verbonden weten, een gevoel waarvoor geen woorden zijn.

Dit alles en nog veel meer zal er gaan gebeuren, wanneer de aarde getransformeerd wordt.

Want, voordat het feest van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aanbreekt, moet de aarde eerst gezuiverd worden van alles wat niet van het Licht komt. En dat, geliefde medemensen, is veel, zéér veel.

De aarde is onderhevig aan zeer veel verdriet. Er wordt honger geleden en veel mensen worden bedreigd en onderdrukt. En veel kinderen gaan gebukt onder het vele leed dat hen wordt aangedaan. Ook worden talloze jongeren heen en weer geslingerd, zij weten vaak niet waar zij het moeten zoeken.

Vervreemding treedt op, ook onder volwassenen. Veel mensen voelen zich eenzaam. Maar deze eenzaamheid zal worden opgeheven, zodra u samen wordt gebracht. U, mensen van de aarde, wordt allen samengebracht om in liefde en harmonie met elkaar te gaan samenwerken, zonder jaloezie, of aanzien des persoon. Dit alles zal zeker gebeuren.