Debora

Debora werd in 1936 geboren als Margreet Groen, ze is moeder van drie kinderen en oma van zes kleinkinderen. Als kind verlangde ze er al naar om God te mogen dienen.

Onder leiding van Christus en andere Hoge Verlichten is zij opgeleid tot zuiver instrument. Haar taak is het horen en noteren wat zij vanuit het Hoge Licht aan een ieder op aarde willen laten weten en dit vervolgens uit te dragen. Vanuit het Hoge Licht ontving ze haar Hogere naam als profetes Debora.

Haar opleiding tot zuiver instrument is een weg geweest van voortdurende processen en persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor kwam ze tot een volledige overgave aan Hem/Haar vanuit Liefde en Licht.

Debora is een eenvoudige vrouw met een diep geloof en groot vertrouwen. Haar verlangen om belangeloos dienstbaar te mogen zijn is groot en intens. Mede hierdoor is zij geschikt bevonden om als zuiver instrument te mogen dienen.

Ze kreeg visioenen, ingevingen, aanwijzingen en mag regelmatig in de Lichtsferen verblijven om daar te zien, te horen en te ontvangen. De doorgevingen worden mondeling vertolkt of vastgelegd op schrift.

Debora blijft trouw aan haar zielentaak als profetes en haar wens om deze nu op aarde te vertolken. In haar pad door het leven is zij al vele obstakels tegengekomen, die ze heeft overwonnen door haar vertrouwen in en de leiding door het Hoge Licht.

Tot op de dag van vandaag heeft zij een krachtige verbinding met Christus en wordt zij door hem geleid op haar weg. Evenals door meerdere Hoge Verlichten.

Debora