Debora

Wie is Debora en wat vertegenwoordigt zij?

Vanuit het Licht is mij gevraagd om bekendheid te geven aan wie ik ben en wat ik mag vertegenwoordigen als Profetes Debora.

Mijn doopnaam is Margrieta, maar mijn geestelijke naam Debora.
Deze naam kwam mij ter ore tijdens één van mijn uittredingen in de Lichtsferen, aan het begin van mijn opleiding tot Profetes.
Ik mocht kennismaken met meerdere Hoge Zielen die daar vertoeven.

De communicatie tussen ons bestond uit een hoge energie die ik geïnspireerd kon opvangen, tot mijn verwondering, en vertalen in woorden die ik schrijvend noteerde.
Ik ervaarde daar een hoge trilling en een zeer hoge Liefdesenergie.

Hoewel ik christelijk ben opgevoed en nog nooit gehoord had van uittredingen, reïncarnatie enz. ervaarde ik alles als heel bekend en vertrouwd. En bovenal als zeer liefdevol.

Langzaamaan begon ik te begrijpen dat ik in een heel ver verleden Profetes Debora was geweest, waarover in het Bijbelboek Richteren wordt gesproken. En nu vrijwillig was geïncarneerd in deze tijd van grote verandering op aarde, om opnieuw deze taak te aanvaarden en ondersteund door velen uit te dragen.
Ik ben mij bewust dat dit geen gemakkelijke taak is, maar wel een heel belangrijke.

WAT VERTEGENWOORDIGT EEN PROFEET/PROFETES:
Een Profeet staat in contact met een Hogere Macht en ontvangt geïnspireerd, maar ook vanuit een eigen dieper weten, opgeslagen kennis en informatie, wat op dat moment belangrijk is.
Dit heeft hoge waarde voor het gebeuren op aarde.

Meerdere Profeten, die verdeeld over de aarde wonen, dragen een dieper weten en soortgelijke informatie met zich mee. Zoals ook ik een dieper weten en hoge kennis met mij meedraag. De tijd is dichtbij dat (dit) alles met gedachtenkracht bijeengevoegd zal worden en een krachtig geheel zal vormen.

Ik zal, bevoegd door het Hoge Opperwezen, deel gaan nemen aan veel belangrijke bijeenkomsten en besprekingen.
Bezield en aangemoedigd door de Christuskracht in mij, heb ik mij bereid verklaard te spreken als er gesproken moet worden als Profetes Debora.
In tijden van chaos en verwarring zullen deze woorden rust, helderheid en inzicht brengen tijdens de wanorde die heerst op aarde.

De toestand op aarde is momenteel verontrustend.
Veel verschillende wetten en regels, halve waarheden en tegenstrijdigheden vinden plaats.
Verborgen negatieve waarheden komen aan het licht en nog meer zal volgen.
Een machtsstrijd is gaande onder bepaalde wereldleiders op meerdere plaatsen van onze mooie planeet aarde.
Dit alles moet wel gestopt worden voor het te laat is.
Enkel door Liefde en alleen maar Liefde. Positieve gedachtenkracht en Lichtkracht zal enige verzachting aanbrengen in de strijd die gaande is.

In de afgelopen tijd heb ik op een dieper niveau samen mogen werken met meerdere Profeten. Allen dragen, net als ikzelf, het Hoge Horen in zich mee.
Als ik mij met hen verbind, neem ik hen waar in een kring, dicht aaneengesloten.
Eén plaats is nog onbezet. Deze plaats mag en dien ik in te nemen, als begin- en sluitstuk van de kring.
Wanneer dit plaatsvindt, de kring zich gaat sluiten, zal er een explosie ontstaan, doordat gebundelde krachten zich samenvoegen. Dit zal gepaard gaan met veel geluid en krachtige lichtflitsen. De energieën die daar vanaf zullen komen, zullen zich over de hele aarde verspreiden en zullen overal op aarde opgemerkt worden.

Zoals gesproken werd dat in de beginne, toen de aarde nog in donkere nevelen gehuld was, en er nog geen leven op aarde was, toen een bepaalde ”Oerknal” alles in werking zette en het leven op aarde is ontstaan, zo zal opnieuw een bepaalde kracht, een explosie, plaatsvinden. Op dezelfde wijze, maar met een andere uitwerking.

Dit zal een keerpunt brengen in de toestand op aarde en veel in werking stellen. De enorme kracht die voelbaar en hoorbaar zal zijn, zal mensen in beroering brengen en /of angst.
Diegenen die zich hierop hebben voorbereid zullen in gejuich losbarsten en weten dat dit het begin is van hetgeen al lang tevoren is voorzegt:
DE DOORBRAAK VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN EN EEN HOGERE LICHTFREQUENTIE.

Tot zover op dit moment. Op een later tijdstip zal meer informatie hierover bekendgemaakt gaan worden.

In verwondering over wat ik mag vertegenwoordigen en met Liefde groet ik jullie allen,
Debora

Debora werd in 1936 geboren als Margreet Groen, ze is moeder van drie kinderen en oma van zes kleinkinderen. Als kind verlangde ze er al naar om God te mogen dienen.

Onder leiding van Christus en andere Hoge Verlichten is zij opgeleid tot zuiver instrument. Haar taak is het horen en noteren wat zij vanuit het Hoge Licht aan een ieder op aarde willen laten weten en dit vervolgens uit te dragen. Vanuit het Hoge Licht ontving ze haar Hogere naam als profetes Debora.

Haar opleiding tot zuiver instrument is een weg geweest van voortdurende processen en persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor kwam ze tot een volledige overgave aan Hem/Haar vanuit Liefde en Licht.

Debora is een eenvoudige vrouw met een diep geloof en groot vertrouwen. Haar verlangen om belangeloos dienstbaar te mogen zijn is groot en intens. Mede hierdoor is zij geschikt bevonden om als zuiver instrument te mogen dienen.

Ze kreeg visioenen, ingevingen, aanwijzingen en mag regelmatig in de Lichtsferen verblijven om daar te zien, te horen en te ontvangen. De doorgevingen worden mondeling vertolkt of vastgelegd op schrift.

Debora blijft trouw aan haar zielentaak als profetes en haar wens om deze nu op aarde te vertolken. In haar pad door het leven is zij al vele obstakels tegengekomen, die ze heeft overwonnen door haar vertrouwen in en de leiding door het Hoge Licht.

Tot op de dag van vandaag heeft zij een krachtige verbinding met Christus en wordt zij door hem geleid op haar weg. Evenals door meerdere Hoge Verlichten.

Debora