Debora

Wie was Debora en wat vertegenwoordigde zij?

Vanuit het Licht was Debora gevraagd om bekendheid te geven aan wie ze was en wat ze mocht vertegenwoordigen als Profetes Debora.

Haar doopnaam was Margrieta, maar haar geestelijke naam Debora.
Deze naam kwam haar ter ore tijdens één van haar uittredingen in de Lichtsferen, aan het begin van haar opleiding tot Profetes.
Ze mocht kennismaken met meerdere Hoge Zielen die daar vertoeven.

De communicatie tussen hen bestond uit een hoge energie die Debora geïnspireerd kon opvangen, tot haar verwondering, en vertalen in woorden die ze schrijvend noteerde. Ze ervaarde daar een hoge trilling en een zeer hoge Liefdesenergie.

Hoewel Debora christelijk was opgevoed en nog nooit gehoord had van uittredingen, reïncarnatie enz. ervaarde zij alles als heel bekend en vertrouwd. En bovenal als zeer liefdevol.

Langzaamaan begon ze te begrijpen dat ze in een heel ver verleden Profetes Debora was geweest, waarover in het Bijbelboek Richteren wordt gesproken. En nu vrijwillig was geïncarneerd in deze tijd van grote verandering op aarde, om opnieuw deze taak te aanvaarden en ondersteund door velen uit te dragen.
Zij was zich bewust dat dit geen gemakkelijke taak was, maar wel een heel belangrijke.

WAT VERTEGENWOORDIGT EEN PROFEET/PROFETES:
Een Profeet staat in contact met een Hogere Macht en ontvangt geïnspireerd, maar ook vanuit een eigen dieper weten, opgeslagen kennis en informatie, wat op dat moment belangrijk is.
Dit heeft hoge waarde voor het gebeuren op aarde.

Meerdere Profeten, die verdeeld over de aarde wonen, dragen een dieper weten en soortgelijke informatie met zich mee. Zoals ook Debora een dieper weten en hoge kennis met zich meedroeg. De tijd is dichtbij dat (dit) alles met gedachtenkracht bijeengevoegd zal worden en een krachtig geheel zal vormen.

Zij zou, bevoegd door het Hoge Opperwezen, deel gaan nemen aan veel belangrijke bijeenkomsten en besprekingen.
Bezield en aangemoedigd door de Christuskracht in haar, had zij zich bereid verklaard te spreken als er gesproken moest worden als Profetes Debora.
In tijden van chaos en verwarring zullen deze woorden rust, helderheid en inzicht brengen tijdens de wanorde die heerst op aarde.

De toestand op aarde is momenteel verontrustend.
Veel verschillende wetten en regels, halve waarheden en tegenstrijdigheden vinden plaats.
Verborgen negatieve waarheden komen aan het licht en nog meer zal volgen.
Een machtsstrijd is gaande onder bepaalde wereldleiders op meerdere plaatsen van onze mooie planeet aarde.
Dit alles moet wel gestopt worden voor het te laat is.
Enkel door Liefde en alleen maar Liefde. Positieve gedachtenkracht en Lichtkracht zal enige verzachting aanbrengen in de strijd die gaande is.

Debora heeft op een dieper niveau samen mogen werken met meerdere Profeten. Allen dragen, net als zijzelf, het Hoge Horen in zich mee.
Als zij mij met hen verbond, nam zij hen waar in een kring, dicht aaneengesloten.
Eén plaats was nog onbezet. Deze plaats mocht en diende zij in te nemen, als begin- en sluitstuk van de kring.
Wanneer dit plaatsvindt, de kring zich gaat sluiten, zal er een explosie ontstaan, doordat gebundelde krachten zich samenvoegen. Dit zal gepaard gaan met veel geluid en krachtige lichtflitsen. De energieën die daar vanaf zullen komen, zullen zich over de hele aarde verspreiden en zullen overal op aarde opgemerkt worden.

Zoals gesproken werd dat in de beginne, toen de aarde nog in donkere nevelen gehuld was, en er nog geen leven op aarde was, toen een bepaalde ”Oerknal” alles in werking zette en het leven op aarde is ontstaan, zo zal opnieuw een bepaalde kracht, een explosie, plaatsvinden. Op dezelfde wijze, maar met een andere uitwerking.

Dit zal een keerpunt brengen in de toestand op aarde en veel in werking stellen. De enorme kracht die voelbaar en hoorbaar zal zijn, zal mensen in beroering brengen en /of angst.
Diegenen die zich hierop hebben voorbereid zullen in gejuich losbarsten en weten dat dit het begin is van hetgeen al lang tevoren is voorzegt:
DE DOORBRAAK VAN EEN HOGER BEWUSTZIJN EN EEN HOGERE LICHTFREQUENTIE.

 

In verwondering over wat zij mocht vertegenwoordigen op aarde en nu vanuit het Licht en met Liefde groeten wij u allen.

Debora werd in 1936 geboren als Margreet Groen, ze was moeder van drie kinderen en oma van zes kleinkinderen. Als kind verlangde ze er al naar om God te mogen dienen.

Onder leiding van Christus en andere Hoge Verlichten is zij opgeleid tot zuiver instrument. Haar taak was het horen en noteren wat zij vanuit het Hoge Licht aan een ieder op aarde wilden laten weten en dit vervolgens uit te dragen. Vanuit het Hoge Licht ontving ze haar Hogere naam als profetes Debora.

Haar opleiding tot zuiver instrument is een weg geweest van voortdurende processen en persoonlijke ontwikkeling. Hierdoor kwam ze tot een volledige overgave aan Hem/Haar vanuit Liefde en Licht.

Debora had een diep geloof en groot vertrouwen. Haar verlangen om belangeloos dienstbaar te mogen zijn was groot en intens. Mede hierdoor werd zij geschikt bevonden om als zuiver instrument te mogen dienen.

Ze kreeg visioenen, ingevingen, aanwijzingen en mag regelmatig in de Lichtsferen verblijven om daar te zien, te horen en te ontvangen. De doorgevingen werden mondeling vertolkt of vastgelegd op schrift.

Debora bleef trouw aan haar zielentaak als profetes en haar wens om deze  op aarde te vertolken. In haar pad door het leven is zij vele obstakels tegengekomen, die ze heeft overwonnen door haar vertrouwen in en de leiding door het Hoge Licht.

 

Debora