Anbi status

Met ingang van 1 januari 2014 heeft de Stichting de Anbi status. Wij zijn daar blij mee en dankbaar voor. Zeker omdat wij voor het verwezenlijken van onze doelstelling geheel afhankelijk zijn van giften en donaties. Er is een krachtig fundament nodig om op voort te kunnen bouwen. Daarom is er dringend behoefte aan financiële hulp.

De Anbi status biedt niet alleen voordelen voor de ontvanger, maar zeker ook voor de gever. De giften zijn namelijk aftrekbaar  van de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting.

Mocht u ons wensen te ondersteunen, dan zijn wij u daar zeer erkentelijk voor.

U kunt uw bijdrage overmaken naar:
Triodos-bank rekeningnummer IBAN: NL57 TRIO 0198449178.
BIC: TRIONL2U.
t.n.v Stichting Source of Light te Apeldoorn o.v.v gift.

Iedere bijdrage is welkom.

 

NIEUW BERICHT bij Actueel

 

 

Wij, Debora en medewerksters, zijn op verzoek al langere tijd bezig om veel eerder ontvangen informatie te selecteren.
Wat dienst heeft gedaan, maar niet meer van toepassing is kan weg, maar wat waarde heeft voor deze tijd bewaren we en zullen we op deze pagina Actueel regelmatig delen voor iedereen die hier belangstelling voor heeft.

Ook onderstaande tekst treft ons op dit moment, omdat wat nu gaande is ons al vele jaren geleden bereikt heeft in Lichtbijeenkomsten.

De aarde zal gezuiverd worden
Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verschijnen, waar voor ieder mensenkind liefde, vrede en gerechtigheid zullen heersen en veel vreugde aanwezig zal zijn. Er zal een onderlinge verbondenheid ontstaan en iedereen zal zich met het Licht verbonden weten, een gevoel waarvoor geen woorden zijn.

Dit alles en nog veel meer zal er gaan gebeuren, wanneer de aarde getransformeerd wordt.

Want, voordat het feest van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aanbreekt, moet de aarde eerst gezuiverd worden van alles wat niet van het Licht komt. En dat, geliefde medemensen, is veel, zéér veel.

De aarde is onderhevig aan zeer veel verdriet. Er wordt honger geleden en veel mensen worden bedreigd en onderdrukt. En veel kinderen gaan gebukt onder het vele leed dat hen wordt aangedaan. Ook worden talloze jongeren heen en weer geslingerd, zij weten vaak niet waar zij het moeten zoeken.

Vervreemding treedt op, ook onder volwassenen. Veel mensen voelen zich eenzaam. Maar deze eenzaamheid zal worden opgeheven, zodra u samen wordt gebracht. U, mensen van de aarde, wordt allen samengebracht om in liefde en harmonie met elkaar te gaan samenwerken, zonder jaloezie, of aanzien des persoon. Dit alles zal zeker gebeuren.