Anbi status

Met ingang van 1 januari 2014 heeft de Stichting de Anbi status. Wij zijn daar blij mee en dankbaar voor. Zeker omdat wij voor het verwezenlijken van onze doelstelling geheel afhankelijk zijn van giften en donaties. Er is een krachtig fundament nodig om op voort te kunnen bouwen. Daarom is er dringend behoefte aan financiële hulp.

De Anbi status biedt niet alleen voordelen voor de ontvanger, maar zeker ook voor de gever. De giften zijn namelijk aftrekbaar  van de inkomsten- en/of vennootschapsbelasting.

Mocht u ons wensen te ondersteunen, dan zijn wij u daar zeer erkentelijk voor.

U kunt uw bijdrage overmaken naar:
Triodos-bank rekeningnummer IBAN: NL57 TRIO 0198449178.
BIC: TRIONL2U.
t.n.v Stichting Source of Light te Apeldoorn o.v.v gift.

Iedere bijdrage is welkom.