Source of Light

Bij Source of Light staat de universele boodschap van liefde en licht centraal.
Het is onze wens elkaar hierin te ontmoeten en met behoud van ieders eigenheid onze krachten te bundelen. Iedereen die zich hiertoe aangetrokken voelt, is van harte welkom.

Onze organisatie is ontstaan uit – en wordt geïnspireerd door – de informatie die Debora als instrument tussen Hemel en Aarde ontvangt en  mag doorgeven. Hierin staat ‘Gods Liefdesplan’ centraal in een fase waarin de aarde een belangrijke transformatie ondergaat. Velen zijn zich hiervan bewust en voelen dat deze transformatie in volle gang is ingezet. Juist daarom is het van belang om de handen ineen te slaan.

Wanneer we ons openstellen voor elkaars woorden en belevingswereld en luisteren met en naar ons hart, komen we uit bij dezelfde Bron. Daar ontmoeten we elkaar binnen dezelfde, universele waarheid, die de kern van alle spirituele en religieuze stromingen vormt. Het is onze passie om samen met jou en anderen de Liefdesfrequentie van deze Bron te ervaren en uit te dragen.

We zijn dankbaar jou hierin te ontmoeten en komen graag met je in contact.

Voor vragen of reactie: mail naar info@source-of-light.nl

Klik op deze link voor het laatste nieuws plus aanvulling.

NIEUW BERICHT bij Actueel

 

 

Wij, Debora en medewerksters, zijn op verzoek al langere tijd bezig om veel eerder ontvangen informatie te selecteren.
Wat dienst heeft gedaan, maar niet meer van toepassing is kan weg, maar wat waarde heeft voor deze tijd bewaren we en zullen we op deze pagina Actueel regelmatig delen voor iedereen die hier belangstelling voor heeft.

Ook onderstaande tekst treft ons op dit moment, omdat wat nu gaande is ons al vele jaren geleden bereikt heeft in Lichtbijeenkomsten.

De aarde zal gezuiverd worden
Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verschijnen, waar voor ieder mensenkind liefde, vrede en gerechtigheid zullen heersen en veel vreugde aanwezig zal zijn. Er zal een onderlinge verbondenheid ontstaan en iedereen zal zich met het Licht verbonden weten, een gevoel waarvoor geen woorden zijn.

Dit alles en nog veel meer zal er gaan gebeuren, wanneer de aarde getransformeerd wordt.

Want, voordat het feest van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aanbreekt, moet de aarde eerst gezuiverd worden van alles wat niet van het Licht komt. En dat, geliefde medemensen, is veel, zéér veel.

De aarde is onderhevig aan zeer veel verdriet. Er wordt honger geleden en veel mensen worden bedreigd en onderdrukt. En veel kinderen gaan gebukt onder het vele leed dat hen wordt aangedaan. Ook worden talloze jongeren heen en weer geslingerd, zij weten vaak niet waar zij het moeten zoeken.

Vervreemding treedt op, ook onder volwassenen. Veel mensen voelen zich eenzaam. Maar deze eenzaamheid zal worden opgeheven, zodra u samen wordt gebracht. U, mensen van de aarde, wordt allen samengebracht om in liefde en harmonie met elkaar te gaan samenwerken, zonder jaloezie, of aanzien des persoon. Dit alles zal zeker gebeuren.