Source of Light

Bij Source of Light staat de universele boodschap van liefde en licht centraal.
Het is onze wens elkaar hierin te ontmoeten en met behoud van ieders eigenheid onze krachten te bundelen. Iedereen die zich hiertoe aangetrokken voelt, is van harte welkom.

Onze organisatie is ontstaan uit – en wordt geïnspireerd door – de informatie die Debora als instrument tussen Hemel en Aarde ontvangt en  mag doorgeven. Hierin staat ‘Gods Liefdesplan’ centraal in een fase waarin de aarde een belangrijke transformatie ondergaat. Velen zijn zich hiervan bewust en voelen dat deze transformatie in volle gang is ingezet. Juist daarom is het van belang om de handen ineen te slaan.

Wanneer we ons openstellen voor elkaars woorden en belevingswereld en luisteren met en naar ons hart, komen we uit bij dezelfde Bron. Daar ontmoeten we elkaar binnen dezelfde, universele waarheid, die de kern van alle spirituele en religieuze stromingen vormt. Het is onze passie om samen met jou en anderen de Liefdesfrequentie van deze Bron te ervaren en uit te dragen.

We zijn dankbaar jou hierin te ontmoeten en komen graag met je in contact.

Voor vragen of reactie: mail naar info@source-of-light.nl

Klik op deze link voor het laatste nieuws plus aanvulling.