Boeken & manuscripten

Boeken

Boekenreeks met de titel: Bron van Licht. In deze boeken deelt profetes Debora haar ervaringen en ontvangen boodschappen met de lezer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel 1 en deel 2 zijn verkrijgbaar voor de actieprijs van € 20,00 ( 2 voor de prijs van 1) exclusief verzendkosten.

 

Boek deel 3 met de titel: Er is hoop voor de aarde. Hierin deelt Debora de ontvangen berichten vanuit de Lichtsferen over het Wereldgebeuren

Boek deel 3 is verkrijgbaar voor  € 20,00 exclusief verzendkosten.

 

 

 

 

 

Manuscripten:

Vanaf het allereerste begin zijn de boodschappen die Debora vanuit het Hoge Licht heeft mogen ontvangen bewaard gebleven. Deze zijn samengevoegd tot manuscripten. Tot op heden zijn er 9 manuscripten uitgebracht.

•Deel 1 en 2:

Ver boven alles uit, boodschappen en doorgevingen vanuit de sferen voor het behoud van de aarde. Deze delen bevatten de beginjaren van Debora’s opleiding tot profetes. Hierin wordt gesproken over ‘Gods reddingsplan voor de aarde’ en hoe de mensheid hier actief een deel van uit maakt.

•Deel 3:

Ver boven alles uit, gebed en meditatie. Bevat lichtmeditaties en hoe in groepsverband met licht energie te kunnen werken.

•Deel 4:

Uit het land van herkomst, doorgevingen en onderwijzingen vanuit de lichtsferen. Bevat gebeurtenissen tijdens een reis naar Israël in 1992, de moeilijke tijd van ‘Godverlatenheid’ en leringen vanuit verschillende genootschappen van Lichtmeesters.

•Deel 5:

Het reddingsplan van de aarde, Meesters van Licht wijzen ons de weg. Doorgevingen en onderwijzing vanuit de Lichtsferen. Dit deel is gewijd aan lichtmeditaties om lichtkracht over de aarde te verspreiden.

•Deel 6:

Transformatie van de aarde en het universeel Lichtcentrum. Meesters van Licht geven ons aanwijzingen. Doorgevingen en onderwijzing vanuit de Lichtsferen. Dit deel is bedoeld om kennis te nemen van zeer belangrijke boodschappen voor deze tijd.

•Deel 7:

Het reddingplan van de aarde. Op weg naar vervolmaking. Doorgevingen en onderwijzing vanuit de Lichtsferen. Dit deel verwijst naar mogelijkheden om hindernissen te overwinnen, zodat wij bij het Goddelijke in onszelf kunnen komen.

•Deel 8:

Mensenkind van de aarde, vanwaar kwam u? Doorgevingen en onderwijzing vanuit de Hoge Lichtsferen.

•Deel 9:

Christus wenst geboren te worden in uw hart.

 

Wilt u een boek of manuscript bestellen?

Vul het contactformulier in met de door u gewenste bestelling en contactgegevens. Vervolgens zal een medewerker contact met u op nemen voor de verzending en betaling. U kunt de boeken ook bij diverse internetboekhandels aanschaffen, waaronder bol.com.

Triodos-bankrekeningnummer IBAN: NL57 TRIO 0198449178 t.n.v.  Stichting Source of Light Apeldoorn

 

NIEUW BERICHT bij Actueel

 

 

Wij, Debora en medewerksters, zijn op verzoek al langere tijd bezig om veel eerder ontvangen informatie te selecteren.
Wat dienst heeft gedaan, maar niet meer van toepassing is kan weg, maar wat waarde heeft voor deze tijd bewaren we en zullen we op deze pagina Actueel regelmatig delen voor iedereen die hier belangstelling voor heeft.

Ook onderstaande tekst treft ons op dit moment, omdat wat nu gaande is ons al vele jaren geleden bereikt heeft in Lichtbijeenkomsten.

De aarde zal gezuiverd worden
Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verschijnen, waar voor ieder mensenkind liefde, vrede en gerechtigheid zullen heersen en veel vreugde aanwezig zal zijn. Er zal een onderlinge verbondenheid ontstaan en iedereen zal zich met het Licht verbonden weten, een gevoel waarvoor geen woorden zijn.

Dit alles en nog veel meer zal er gaan gebeuren, wanneer de aarde getransformeerd wordt.

Want, voordat het feest van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aanbreekt, moet de aarde eerst gezuiverd worden van alles wat niet van het Licht komt. En dat, geliefde medemensen, is veel, zéér veel.

De aarde is onderhevig aan zeer veel verdriet. Er wordt honger geleden en veel mensen worden bedreigd en onderdrukt. En veel kinderen gaan gebukt onder het vele leed dat hen wordt aangedaan. Ook worden talloze jongeren heen en weer geslingerd, zij weten vaak niet waar zij het moeten zoeken.

Vervreemding treedt op, ook onder volwassenen. Veel mensen voelen zich eenzaam. Maar deze eenzaamheid zal worden opgeheven, zodra u samen wordt gebracht. U, mensen van de aarde, wordt allen samengebracht om in liefde en harmonie met elkaar te gaan samenwerken, zonder jaloezie, of aanzien des persoon. Dit alles zal zeker gebeuren.