Actueel

WATERGEBIEDEN                                                                                                                      
Er werden meerdere watergebieden getoond, waaronder een schitterend merengebied met grote en kleinere wateren. Met daar tussendoor mooie watervallen en rotspartijen, begroeiing van enkele bomen, schitterend struikgewas en veel bloemen in verschillende kleuren en vormen. En opnieuw meerdere verschillende diersoorten, waaronder reigers en watervogels. Ook hier voelde het rustig en vredig.

Na enige tijd werd een wat ruigere natuur zichtbaar met rotsen, heuvels en dalen. Het water raasde met hoge snelheid en veel geluid tussen de rotsen door.
Een prachtig schouwspel, om stil van te worden. Hoe wonderschoon zijn deze gebieden. Het geeft een intens blij gevoel te weten dat ondanks veel verwoesting, deze en nog meerdere gebieden gespaard zullen worden en veiliggesteld.
                                                                                                                        
RIVIERENGEBIED
Ook werd een prachtig gebied getoond met verschillende rivieren.
Twee ervan lagen dicht naast elkaar, ze waren verbonden met een soort brug of dam. Teveel om alles te benoemen, want kort daarna werden wij meegenomen naar een volgend gebied.                                                                                                                                                            
DUIN- EN ZEEGEBIED
Dit was een ongerept duingebied. Een zachte wind was voelbaar, die langzaam  aanwakkerde. En dan, oh wonder, werd er een prachtig strand zichtbaar en een schitterende zee met prachtig blauw water en hoge golven waar de zon op
scheen. De zee in beroering, net zoals de aarde in beroering is.                                       
         
De golven zijn hoog en spatten met veel geraas uit elkaar. Ook hier, net als bij de andere watergebieden, veel vogels en andere waterdieren.
Een blij gevoel ontstond, omdat vaststaat dat ook dit gebied veilig wordt gesteld, daar deze zee wat verder van de bewoonde wereld ligt.
Hierin leven nog veel vissen, kleine, maar ook heel mooie grote in prachtige kleuren.
Vol dankbaarheid en eerbied om al het schoons wat gespaard zal blijven, wordt de reis vervolgd en uitgezien naar een volgend gebied wat gespaard zal worden.

REGENWOUD                                                                                                                                   
Na enige tijd wordt een bosgebied zichtbaar en dichterbij gekomen, is er een vochtige warmte voelbaar. Het regent onophoudelijk, ook al is de lucht niet donker. Het blijkt een regenwoud te zijn.
Er zijn schitterende statige bomen, die heel dicht op elkaar staan en bovenin is een kruin van bladeren zichtbaar. De stammen zijn veelal begroeid met klimop. Ook zijn er veel struiken, planten met grote bladeren en veel soorten varens. De bodem voelt veerkrachtig door nat blad en veel mos. Aan de bomen en struiken zijn  vruchten zichtbaar. Dieren worden niet waargenomen, maar leven hier wel, ze houden zich schuil, vanwege de menselijke geur. Veel regenwouden worden gekapt, maar dit regenwoud is nog voor het grootste deel intact en zal, veilig afgeschermd, behouden worden. Met een blij gevoel gaat onze reis over de aarde verder.

OERBOS
Na verloop van tijd wordt weer een bos waargenomen, wat donker en dreigend, dit blijkt een oud oerbos te zijn. Hier zijn ook wilde dieren zoals leeuwen, tijgers, meer groot-soortige dieren en ook meerdere apensoorten. Zij houden zich schuil in de struiken, dit is te horen aan het geritsel. Er is in meerdere oerwouden veel jacht op hen gemaakt, echter in dit bos zijn ze gelukkig nog veilig.
Wat verder in het oerwoud wordt een lichte en open plek waargenomen, waar een grote waterpoel zichtbaar is met veel verschillende diersoorten, klein en groot, zelfs olifanten, prachtige zebra’s, giraffen, apen en veel kleine diersoorten.
Het is een prachtig wonderlijk schouwspel.
Natuurlijk ook veel watervogels in de prachtigste kleuren. Het lijkt wel een stukje paradijs. Wat een schoonheid! De energie die daar voelbaar is, is hoog en sereen.
Met krachtige hoge samengevoegde energieen wordt ook dit oerbos veiliggesteld voor de toekomst.

BERGGEBIED                                                                                                                                          
Vol vreugde en dankbaarheid wordt de reis voortgezet.
De natuur wordt langzaamaan wat heuvelachtig en moeizaam gaat men voorwaarts. Er ontstaat opgewondenheid in de groep van de Hoge Raad.
Men wijst met de armen vooruit, daar wordt een heel hoge berg zichtbaar.
Na enige tijd van zwoegen hebben wij de berg bereikt, deze is enorm groot, hoog en breed. Het is een geliefde plek voor bergbeklimmers.
Verrukt wordt omhoog gekeken, want boven op de top ligt wat sneeuw. Het is een schitterend gezicht.
De Hoge Raad is zeer opgetogen en ze wijzen naar iets wat beweegt op die berg, het lijken kleine stipjes, maar het blijken enkele bergbeklimmers te zijn.
Wat een kracht gaat er van die berg uit, het vervuld ons met ontzag.
De energie is zuiver en heel hoog. Wat er ook nog plaats zal vinden op aarde aan aardbevingen of andere verwoestingen, deze berg zal blijven bestaan.
                                                                                                                                                             
Allen die hun medewerking verlenen aan de Hoge Raad, zijn in het bezit van geactiveerde scepters. Deze en de zeer sterke hoge gedachtekrachten en Hoge Energieën vanuit het Hoge Licht, vormen samen één Kracht. Hiermee wordt een soort cirkel om de gebieden geplaatst, waardoor deze geheel veilig worden gesteld.

Dit is voorlopig het laatste gebied.
Wij hebben met gezamenlijke krachten en verhoogde energieen veel veilig mogen stellen, waaronder prachtige natuurgebieden, verschillende watergebieden, een zee, een regenwoud, een oerbos en nu de berg.
Wij weten dat nog meer zal volgen. De aarde in verval en aan verwoesting onderhevig, maar deze gebieden zullen worden gespaard. Uit liefde voor ons mensen, voor ons nageslacht en voor onze wonderschone planeet: de aarde.
Er wordt getracht dit alles te vernietigen door een machtsstrijd die plaatsvindt.
Gevaar blijft aanwezig. Mede daarom wordt van ons gevraagd onze Liefde en kracht te blijven bundelen met elkaar, in krachtige verbinding met de Hoogste Bron.                  
De gebieden die verwoest zijn zullen door zeer veel lichtwerkers, waaronder veel jongeren, weer opgebouwd gaan worden als de zuivering van de aarde ten einde is.
                                                                                                                                                    
”Men zal in Liefde en Vrede samenleven, mens en dier en ziekte zal niet meer bestaan. Rangen en standen zullen niet meer aanwezig zijn, men zal gelijk zijn aan elkaar. Alles zal zich stap voor stap gaan ontwikkelen onder leiding van de zuivere Bron en Hoogopgeleide Lichtmeesters/Meesteressen.”

Vol verwachting, geloof, liefde en vertrouwen mogen we samenwerken in het Grote Liefdesplan. Uiteindelijk zal de vernieuwde aarde in al haar glorie verschijnen. Met dank aan een ieder die op zijn/haar wijze meewerkt om dit schitterende Plan te verwezenlijken. En dank aan de Hoogste Bron van Licht waaruit alles is ontstaan.   

IN LIEFDE.                                    
DEBORA
                                     
        


HOE LIEFDE BOOSAARDIGE PLANNEN OM KUNNEN ZETTEN TOT VREDE.

“Wij hebben u uitgenodigd in Ons midden om u iets kenbaar te maken.
Verhef dan uw gedachten en hoor, geef klank aan hetgeen Wij u wensen kenbaar te maken. Wij trachten vernieuwde informatie naar u toe te brengen. Zie het beeld maar wat u getoond wordt.”

Debora: Ik zie een natuurgebied waar de zon schijnt, waar de natuur mooi is, bomen, vruchten, bloemen, een heerlijke temperatuur en ik loop daar doorheen. Van meerdere kanten komen personen, mensen zoals wij, met daar tussendoor hoge Zielen met veel licht. Ook wij stralen veel Licht uit. Er wordt een soort van kring gemaakt met verschillende menselijke gestalten en wezens van Licht, een mooie kring tussen de natuur in.
Vanuit de Lichtwereld komt een grote Straal van Licht, een soort piramide over ons. Heel veel stralend Licht, waardoor wij allen aangeraakt worden en ook verlicht.
Er is een mooie verhoogde energie ontstaan door dit gebeuren.
De kring vormt een volksvertegenwoordiging. Zij zijn allen belangrijke personen, besef ik, en de Lichtwezens die tussen ons in staan versterken ons. Allen dragen verhoogde energieen in zich mee, waardoor er een zuivere kracht ontstaat.

Zij die mede zijn afgedaald maken deel uit van een belangrijke volksvertegenwoordiging en u Debora was in dat leven een mannelijk persoon. Een Profeet, want veel levens heeft u geleefd, als Profeet en als Profetes. In dat leven was u een mannelijk persoon. U maakte dus deel uit van die volksvertegenwoordiging vanwege uw Profeet-zijn.
Zij, deze belangrijke groepering wist van uw bestaan als krachtig, zuiver Profeet.
Op bepaalde tijden nodigden zij ook u uit om met hen in gesprek te gaan, daar veel op aarde in beweging was.
                                                                                                                                                 
Debora:
Ik besef dat in die tijd er geen algehele vrede heerste op de aarde.
                                                                                                                                                           
Ook toen was er oorlogsgeweld. Er waren delen van uw aarde die in rust en vrede leefden en in liefde met elkaar. Maar ook bepaalde delen waar onrust heerste en tevens oorlogstaferelen plaatsvonden. Men wist van u, dat u bepaalde krachten in u meedroeg en als dit nodig was de juiste woorden sprak en toevoegde tijdens hun samenzijn. Zo ook nu.

Er hebben zich heftige taferelen afgespeeld op bepaalde gebieden, waardoor er een tweestrijd is gekomen en een vorm van oorlog. Men wenst deze oorlog te voorkomen. Daarbij vragen zij uw raad. Welke weg dienen zij te bewandelen? Wat wordt van hen verwacht?
Het is een tijd van veel veranderingen op aarde, eigenlijk net zoiets als ook nu plaatsvindt. Maar niet met elkaar te vergelijken. Wel een tijd van veranderingen.
Men wenst geen oorlog, men wenst vrede en vandaar uw uitnodiging in hun midden.

Debora: Met eenvoudige duidelijke woorden geef ik enkele aanwijzingen, waar aandachtig naar geluisterd wordt. Men hecht hier waarde aan. Zij zijn zeer belangstellend en nemen mijn aanwijzingen zonder twijfel tot zich.  

U herinnert hen aan bepaalde uitspraken en vult deze aan, die te maken hebben met het regeren van dat volk. Zij zijn dus vredelievend en wensen dit te behouden, doch één van de stammen in hun directe omgeving maakt het hun moeilijk. Zij wensen bepaalde grond, een soort grondgebied in hun bezit te krijgen. En dit is zeer zeker niet de bedoeling, want een ieder heeft zijn eigen grondbezit.

Debora: Op mijn verzoek als Profeet, knielen wij allen neer en ik spreek enkele krachtige woorden uit. En zij die geknield zijn heffen hun handen, hun armen omhoog en maken bepaalde bewegingen en rituelen. Er ontstaat een heel bijzondere energie. Dit gaat nog even krachtig door. Steeds met enkele woorden van mij. De energie verhoogt zich.
Dit wordt allemaal heel krachtig samengebundeld en door die krachtige energie, waar ook Hoge Zielen vanuit het Licht bij aanwezig zijn, door deze krachtige gebundelde energie gebeurt er iets. De groep die met boze en haatgevoelens naderde, worden door deze energie stopgezet. Tot stilstand gebracht. Zij hebben niet meer het vermogen om zich te verplaatsen, ze staan stil en beseffen niet en weten niet wat er plaatsvindt. Ook de aanvoerder van hen staat bewegingloos en oh wonder, de boze gedachten en haatgevoelens en de hebberigheid van willen bezitten ebt weg. Er ontstaat dus in de groep van oorlogvoerders iets heel anders, mede door de bepaalde ceremonie die wij daar hebben gehouden en die ik als Profeet mocht leiden.

Bewegingloos staat men daar, niet wetende wat te doen, vertwijfeling overvalt hen en wij richten nog steeds onze krachtige hoge energieen, die bijeengevoegd zijn, naar hen. Verder hoeven wij niets te doen, we blijven op onze veilige plek, enkel de krachtige energieen en het Hoge Licht doen hun werk. Na enige tijd komt er toch beweging in hen die de oorlog wensten. Men kijkt elkaar aan en spreken enkele woorden, de aanvoerder spreekt deze woorden en er wordt naar geluisterd.                         
Er heeft iets plaatsgevonden tussen hen allen, er is verzachting opgetreden door de krachtige energieen die via ons tot hen zijn gebracht. De boosheid, de negatieve energieen, alles wat zij met zich meedroegen is verdwenen. Er wordt nog even onderhandeld met elkaar en dan mag ik zien hoe de groep in beweging komt en naderbij komt, zonder de boosheid en zonder de haatgevoelens. Ze komen als broeders en zusters naderbij en wij blijven rustig zitten. Geknield nog steeds en wij laten de krachtige stralen nog steeds intact. Na enige tijd vorderen zij en komen zij dichterbij en dan zie ik hoe wij plaats maken. De hele groep die de oorlog wenste, ziet er nu heel anders uit en de energie voelt anders, verhoogd. Dit is een heel belangrijk gebeuren in deze oude tijd.

Zij verzamelen zich rondom ons en ook wij gaan weer staan. De kracht die wij samen gevormd hebben, heeft mogen veroorzaken dat zij in vrede zijn gekomen en zich wensen te verbinden met ons. Er vinden begroetingen plaats en het wordt één groot vredesritueel. De wapens zijn weggegooid en we staan met velen in liefdesverbinding met in het midden een open plek. En in die open plek wordt door enkelen een vuur gemaakt.
En iedereen staat er met een hele grote groep omheen en allen heffen hun armen vooruit, min of meer als een zegening. Vanuit het luchtruim dalen krachtige stralen naar beneden in schitterende pastelkleuren, heel veel Licht, krachtig Licht, zuiver Licht, het straalt over ons allen heen.

“U die hier bijeen bent gekomen, u allen, hoor naar de volgende woorden: ”U, mensen van de aarde, hoor en wees stil. Barmhartigheid wordt u geschonken, barmhartigheid en vredelievendheid. Tevens een diep verlangen om de vrede te weer blijven handhaven, waardoor een tijd van vrede zal kunnen aanbreken. Een tijd van vrede.
Dit is een hoogstaand gebeuren wat nu plaatsvindt. Eens maakte u allen deel uit van een vredelievend volksgebeuren. U daalde af naar de aarde daar u besefte dat de vrede niet overal gehandhaafd werd. U wenste af te dalen om uw Liefdesgevoel toe te voegen aan de aarde, waardoor de vrede gehandhaafd zou blijven. Doch wat vond plaats? Enkelen onder u lieten bepaalde gevoelens toe die niet zuiver bevonden waren. Zij droegen andere energieen die zij toegang hadden gegeven omdat in hen nog een stukje menselijkheid aanwezig was van willen bezitten. De krachten der duisternis hebben hen kunnen bereiken met hun onheuse plannen. En deze krachten bundelden zich waardoor u,( deze stam dus), op de ene of andere wijze allen door besmet werden.

Uw opdracht om op de aarde te vertoeven en de vrede te blijven handhaven werd verstoord: boosheid ontstond. De hoge verbindingen die u dagelijks hield met elkaar, kwam u niet meer na. U stond in nauw contact met hoge energieen, doch door deze omstandigheden week u af en volgde u uw rituelen niet meer op, maar beraamde plannen met elkaar. Een enkele trachtte zich nog te verzetten, doch deze werden omgebracht. Men duldde geen verzet, bezit wilde men, veel meer bezit. En zo werd de hoge schone energie die u meebracht vanuit de hoge lichtsferen geheel vernietigd. Doch, door u, Profeet en u, kleine vredelievende groepering die hier aanwezig zijt, door uw gebeden, door uw gebundelde krachten, door uw gebundelde liefdes energieën, door dit alles krachtig bijeen te voegen, met zeer veel krachtig Licht vanuit het Hoge Licht en Hen die tussen u geplaatst waren, door deze zeer zuivere liefdevolle energie en kracht, kon tot stand gebracht worden het plan van stoppen van oorlogsvoering. Hier moogt u zich terdege over verheugen.
Zie uzelf samen, zie uzelf als liefdevolle broeders en zusters tezamen, zie het vuur oplaaien in uw midden. Kom, kom, zing, zing en dans, wees blij, verheug u, want een grote ramp die had kunnen gebeuren is tot stilstand gebracht.
Er heeft geen afslachting plaatsgevonden. U bent allen geheel geheeld en gezond en nu: kom, sta op, zing uw lied en dans, hoor, trompetten klinken vanuit de Hoge Lichtsferen, hoor. Barmhartigheid is u geschonken en blijft u zich uw leven lang hierover verheugen: een grote ramp is voorkomen.”

Debora: En dan zie ik ook hoe iedereen staat en danst en straalt. Iedereen straalt, en prachtig gezicht. Een schitterend gezicht.  Ook ik doe mee als Profeet, maar op een wat rustiger wijze. Niet zo uitbundig als deze stam. Het is één groot feest. Een enorme ramp is voorkomen, de vrede blijft gehandhaafd.
Na verloop van tijd raken allen wat vermoeid en gaan zitten. Alles wat niet van het Licht was is verdwenen. Men vormt nu één volk, zonder aanvoerders, één volk, één in Liefde.
Dan wordt er nog door mij als Profeet een kort gebed uitgesproken, waar iedereen aandachtig naar luistert in stille eerbied.
Het Plan is geslaagd, de vrede blijft gehandhaafd. Licht zal u allen omringen, universele Liefde bovendien en de zegen van de Allerhoogste zal u blijvend omringen. Voel uw Liefdeskracht weer omhoogkomen. En ik zie het ook, ik zie tranen bij mensen, tranen van ontroering.

En na enige tijd spreek ik als Profeet: ”Kom geliefden, sta op, neem uw staf van Liefde ter hand en verspreidt u weer over de aarde, daar waar u vandaan kwam en breng daar de vrede. De staf heeft u ontvangen, houd deze altijd vast en met deze staf moogt u zich verder verspreiden en daar waar de vrede nog niet heerst vrede brengen. Vredebrengers bent u nu, geen oorlogsvoerders. Ga maar, bezield door de stille kracht in u. Ga maar en breng Liefde overal op uw aarde. Ga en doe uw werk met vreugde en met dankbaarheid dat u deze ommekeer in uw leven mocht maken. Ga en neem de vrede mee en verspreidt deze daar waar u uw voeten zet.
Amen.”

Ja en dan gebeurt het ook dat men schoorvoetend opstaat en iedereen straalt Licht uit en heeft het stafje in zijn of haar handen.
Dan is er een soort afscheidsritueel, weer met verschillende bewegingen en men gaat heen. En wij blijven nog even achter met een vreugdegevoel dat deze aanval is opgeheven.
Niet door vechtlust maar door Liefde, krachtige universele Liefde heeft mogelijk gemaakt dat haat en bezitsdrang is omgezet in Liefde en vreugde.
Dan knielen wij nog en heffen onze handen omhoog en spreken bepaalde dankwoorden uit.
Daarna groeten wij ook elkaar en gaan ieder ons weegs, een enorme ervaring rijker en het vredesgevoel, dat Liefdesgevoel verspreidt zich nu over de aarde. Daar waar één van hen komt wordt vrede gebracht.
En dan zie ik mijzelf ook krachtig mijn weg vervolgen, waarheen weet ik niet.  We hebben onze dank uitgesproken en er zal daarna nog een dankoffer gebracht worden, maar dan ben ik als Profeet al weer elders.
En dit is het einde van deze bijzondere ontmoeting. Ook ik spreek mijn dank uit dat ik hierin als Profeet heb mogen bemiddelen.
Amen.


Rudolf Steiner ( 1861-1925) heeft in zijn leven het volgende aangereikt om ons te waarschuwen wat angst kan doen. Toepasselijk, zeker ook in deze tijd. We wensen iedereen in geloof, hoop en liefde te blijven, in vertrouwen. 

” Wanneer je niets anders kunt bedenken
voor jezelf, dan angst voor de ziektes welke zich rondom jou afspelen in een epidemisch verlopende ziektehaard, 

en in de nacht gaat slapen met deze gedachten aan angst,
dan worden onbewuste nabeelden en beeldkrachten -, doordrenkt van angst, in de ziel geschapen.

En dit is een goede bedding, waarin ziektekiemen zich kunnen nestelen, gedijen
en een prettige voedingsbodem vinden.”

Rudolf Steiner

************************************************************************

Onderstaande schuingedrukte tekst heb ik al enige jaren geleden ontvangen.
Toen hadden wij er nog geen idee wat de dagen van duisternis, wanhoop en chaos inhielden. Nu echter worden wij hier dagelijks aan herinnerd.
Getallen over corona-patiënten en sterfte worden sterk overtrokken en het dagelijkse nieuws is niet langer betrouwbaar. De vele, vaak overtrokken maatregelen brengen enige afschuw en angst teweeg onder velen.

Tussen alles door bereiken ons gelukkig ook goede berichten.
Veel mensen staan op en bundelen samen liefde, positieve kracht en lichtenergie. Staan op tegen onrecht, dreiging, macht en onnodig harde maatregelen. Ook ik/wij voegen onze liefdeskracht hier aan toe. 
Gebed en gezamenlijke meditaties maken dat bepaalde rampen worden afgezwakt en soms zelfs voorkomen kunnen worden. Wij zijn dus niet machteloos.

Tussen alles wat moeilijk is door zullen er altijd mooie en blijde tijden zijn.
Meerdere groeperingen uit de hoge Lichtsferen, hoge groeperingen op aarde en Profeten en Profetessen op aarde werken samen om te redden wat er te redden valt, met goede resultaten.
Op een gegeven moment, wanneer de dreiging en het gevaar te hoog zullen oplopen, wordt er met kracht en uit liefde ingegrepen, voor het behoud van de aarde.
Tussen alles door zullen we ook wondere tekens zien aan het luchtruim.

Als we in het hier en nu blijven, onze aura krachtig afgeschermd, positief gestemd en verbonden met het licht in onszelf, met Moeder aarde en het Licht zal het leven ons lichter vallen.

Debora

********************************************************************************************

Krachten van het duister wakkeren de onrust op aarde aan en beïnvloeden en misleiden mensen
Vanuit het Licht wordt aangegeven dat negatieve krachten zich in grote mate bundelen om mensen te benaderen en te misleiden. Als hier niet over gesproken wordt woekert het) voort en vermenigvuldigt het zich over de hele aarde. 
Veel mensen voelen zich onrustig en opgejaagd door veel alarmerende berichten. Ook door hard werken schenken veel  mensen te weinig aandacht aan het zich rustig afstemmen en zichzelf beschermen in zijn of haar eigen heilige aardse tempel.

De krachten van het duister misleiden veel groten der aarde met ingevingen die vaak niet kloppen. Doelbewust, aangemoedigd door negatieve krachten, worden er woorden doorgegeven en mensen bang gemaakt. Want angst is voedsel voor de tegenkrachten, daardoor nemen zij in kracht toe.
Daarbij verlamt angst de mens, er komt een soort waas over zijn denken. Door te veel angst en zorg, kan de geest van de mens naast de mens komen te staan, om de angst en zorg niet meer te hoeven voelen. Dit is gevaarlijk, omdat het lichaam op dat moment onbewoond is en de duistere krachten maken daar dan gretig gebruik van.

Ook kan het zijn dat anderen worden aangezet tot veel praten en uitleggen, op een manier die niet van het Licht afkomstig is, een manier die misleiding teweegbrengt en zorg en angst bevordert. Deze mensen beseffen niet dat krachten van de duisternis hun gedachten en hun spreken hebben overgenomen.

Zend bij onheilsberichten met kracht heen wat niet van het Licht is en blijf krachtig staan. Stevig met uw voeten op de aarde en verbonden met het (Hoge) Licht. Laat u op die momenten niet misleiden.
Roep uw kracht op, de kracht die in een ieder van u aanwezig is.

Waar duisternis wordt ontkend kan het kwaad zijn werk doen.

**********************************************************************************************


Wondere tekenen

Als het rumoer en het geweld op aarde het hevigst zijn, richt dan je blik omhoog en kijk naar het Licht dat voor je uitgaat. Net zoals het volk Israël in vroeger tijden door een mooie, grote en verlichte wolkkolom door de woestijn werd geleid, zo zal het Licht ook aanwezig zijn op de dagen van duister, wanhoop en chaos. Dit Licht zal je in alle moeilijkheden bijstaan, je de weg wijzen door alle chaos en verwarring heen. Je zult precies weten wat je op bepaalde momenten kunt doen.
Wondere tekenen zullen te zien zijn, aan de hemel en op aarde. Lichtflitsen zullen heen en weer schieten. Je zult stil en verwonderd zijn over het natuurgeweld dat zal optreden, maar niet bang zijn omdat je weet én gelooft dat Gods Reddingsplan volmaakt en goed is.
 Je zult je herinneren dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde op komst zijn, waar we in vrede en in harmonie mogen leven en waar niemand meer verdriet zal hebben. Je zult weten dat er een einde komt aan het vele onrecht op aarde.

 

 

Wij, Debora en medewerksters, zijn op verzoek al langere tijd bezig om veel eerder ontvangen informatie te selecteren.
Wat dienst heeft gedaan, maar niet meer van toepassing is kan weg, maar wat waarde heeft voor deze tijd bewaren we en zullen we op deze pagina Actueel regelmatig delen voor iedereen die hier belangstelling voor heeft.

Ook onderstaande tekst treft ons op dit moment, omdat wat nu gaande is ons al vele jaren geleden bereikt heeft in Lichtbijeenkomsten.

*******************************************************************************************

De aarde zal gezuiverd worden
Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verschijnen, waar voor ieder mensenkind liefde, vrede en gerechtigheid zullen heersen en veel vreugde aanwezig zal zijn. Er zal een onderlinge verbondenheid ontstaan en iedereen zal zich met het Licht verbonden weten, een gevoel waarvoor geen woorden zijn.

Dit alles en nog veel meer zal er gaan gebeuren, wanneer de aarde getransformeerd wordt.

Want, voordat het feest van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aanbreekt, moet de aarde eerst gezuiverd worden van alles wat niet van het Licht komt. En dat, geliefde medemensen, is veel, zéér veel.

De aarde is onderhevig aan zeer veel verdriet. Er wordt honger geleden en veel mensen worden bedreigd en onderdrukt. En veel kinderen gaan gebukt onder het vele leed dat hen wordt aangedaan. Ook worden talloze jongeren heen en weer geslingerd, zij weten vaak niet waar zij het moeten zoeken.

Vervreemding treedt op, ook onder volwassenen. Veel mensen voelen zich eenzaam. Maar deze eenzaamheid zal worden opgeheven, zodra u samen wordt gebracht. U, mensen van de aarde, wordt allen samengebracht om in liefde en harmonie met elkaar te gaan samenwerken, zonder jaloezie, of aanzien des persoon. Dit alles zal zeker gebeuren.