Actueel

Rudolf Steiner ( 1861-1925) heeft in zijn leven het volgende aangereikt om ons te waarschuwen wat angst kan doen. Toepasselijk, zeker ook in deze tijd. We wensen iedereen in geloof, hoop en liefde te blijven, in vertrouwen. 

” Wanneer je niets anders kunt bedenken
voor jezelf, dan angst voor de ziektes welke zich rondom jou afspelen in een epidemisch verlopende ziektehaard, 

en in de nacht gaat slapen met deze gedachten aan angst,
dan worden onbewuste nabeelden en beeldkrachten -, doordrenkt van angst, in de ziel geschapen.

En dit is een goede bedding, waarin ziektekiemen zich kunnen nestelen, gedijen
en een prettige voedingsbodem vinden.”

Rudolf Steiner

************************************************************************

Onderstaande schuingedrukte tekst heb ik al enige jaren geleden ontvangen.
Toen hadden wij er nog geen idee wat de dagen van duisternis, wanhoop en chaos inhielden. Nu echter worden wij hier dagelijks aan herinnerd.
Getallen over corona-patiënten en sterfte worden sterk overtrokken en het dagelijkse nieuws is niet langer betrouwbaar. De vele, vaak overtrokken maatregelen brengen enige afschuw en angst teweeg onder velen.

Tussen alles door bereiken ons gelukkig ook goede berichten.
Veel mensen staan op en bundelen samen liefde, positieve kracht en lichtenergie. Staan op tegen onrecht, dreiging, macht en onnodig harde maatregelen. Ook ik/wij voegen onze liefdeskracht hier aan toe. 
Gebed en gezamenlijke meditaties maken dat bepaalde rampen worden afgezwakt en soms zelfs voorkomen kunnen worden. Wij zijn dus niet machteloos.

Tussen alles wat moeilijk is door zullen er altijd mooie en blijde tijden zijn.
Meerdere groeperingen uit de hoge Lichtsferen, hoge groeperingen op aarde en Profeten en Profetessen op aarde werken samen om te redden wat er te redden valt, met goede resultaten.
Op een gegeven moment, wanneer de dreiging en het gevaar te hoog zullen oplopen, wordt er met kracht en uit liefde ingegrepen, voor het behoud van de aarde.
Tussen alles door zullen we ook wondere tekens zien aan het luchtruim.

Als we in het hier en nu blijven, onze aura krachtig afgeschermd, positief gestemd en verbonden met het licht in onszelf, met Moeder aarde en het Licht zal het leven ons lichter vallen.

Debora

************************************************************************

Krachten van het duister wakkeren de onrust op aarde aan en beïnvloeden en misleiden mensen
Vanuit het Licht wordt aangegeven dat negatieve krachten zich in grote mate bundelen om mensen te benaderen en te misleiden. Als hier niet over gesproken wordt woekert het) voort en vermenigvuldigt het zich over de hele aarde. 
Veel mensen voelen zich onrustig en opgejaagd door veel alarmerende berichten. Ook door hard werken schenken veel  mensen te weinig aandacht aan het zich rustig afstemmen en zichzelf beschermen in zijn of haar eigen heilige aardse tempel.

De krachten van het duister misleiden veel groten der aarde met ingevingen die vaak niet kloppen. Doelbewust, aangemoedigd door negatieve krachten, worden er woorden doorgegeven en mensen bang gemaakt. Want angst is voedsel voor de tegenkrachten, daardoor nemen zij in kracht toe.
Daarbij verlamt angst de mens, er komt een soort waas over zijn denken. Door te veel angst en zorg, kan de geest van de mens naast de mens komen te staan, om de angst en zorg niet meer te hoeven voelen. Dit is gevaarlijk, omdat het lichaam op dat moment onbewoond is en de duistere krachten maken daar dan gretig gebruik van.

Ook kan het zijn dat anderen worden aangezet tot veel praten en uitleggen, op een manier die niet van het Licht afkomstig is, een manier die misleiding teweegbrengt en zorg en angst bevordert. Deze mensen beseffen niet dat krachten van de duisternis hun gedachten en hun spreken hebben overgenomen.

Zend bij onheilsberichten met kracht heen wat niet van het Licht is en blijf krachtig staan. Stevig met uw voeten op de aarde en verbonden met het (Hoge) Licht. Laat u op die momenten niet misleiden.
Roep uw kracht op, de kracht die in een ieder van u aanwezig is.

Waar duisternis wordt ontkend kan het kwaad zijn werk doen.

************************************************************************


Wondere tekenen

Als het rumoer en het geweld op aarde het hevigst zijn, richt dan je blik omhoog en kijk naar het Licht dat voor je uitgaat. Net zoals het volk Israël in vroeger tijden door een mooie, grote en verlichte wolkkolom door de woestijn werd geleid, zo zal het Licht ook aanwezig zijn op de dagen van duister, wanhoop en chaos. Dit Licht zal je in alle moeilijkheden bijstaan, je de weg wijzen door alle chaos en verwarring heen. Je zult precies weten wat je op bepaalde momenten kunt doen.
Wondere tekenen zullen te zien zijn, aan de hemel en op aarde. Lichtflitsen zullen heen en weer schieten. Je zult stil en verwonderd zijn over het natuurgeweld dat zal optreden, maar niet bang zijn omdat je weet én gelooft dat Gods Reddingsplan volmaakt en goed is.
 Je zult je herinneren dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde op komst zijn, waar we in vrede en in harmonie mogen leven en waar niemand meer verdriet zal hebben. Je zult weten dat er een einde komt aan het vele onrecht op aarde.

 

Wij, Debora en medewerksters, zijn op verzoek al langere tijd bezig om veel eerder ontvangen informatie te selecteren.
Wat dienst heeft gedaan, maar niet meer van toepassing is kan weg, maar wat waarde heeft voor deze tijd bewaren we en zullen we op deze pagina Actueel regelmatig delen voor iedereen die hier belangstelling voor heeft.

Ook onderstaande tekst treft ons op dit moment, omdat wat nu gaande is ons al vele jaren geleden bereikt heeft in Lichtbijeenkomsten.

**********************************************************************

De aarde zal gezuiverd worden
Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde verschijnen, waar voor ieder mensenkind liefde, vrede en gerechtigheid zullen heersen en veel vreugde aanwezig zal zijn. Er zal een onderlinge verbondenheid ontstaan en iedereen zal zich met het Licht verbonden weten, een gevoel waarvoor geen woorden zijn.

Dit alles en nog veel meer zal er gaan gebeuren, wanneer de aarde getransformeerd wordt.

Want, voordat het feest van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aanbreekt, moet de aarde eerst gezuiverd worden van alles wat niet van het Licht komt. En dat, geliefde medemensen, is veel, zéér veel.

De aarde is onderhevig aan zeer veel verdriet. Er wordt honger geleden en veel mensen worden bedreigd en onderdrukt. En veel kinderen gaan gebukt onder het vele leed dat hen wordt aangedaan. Ook worden talloze jongeren heen en weer geslingerd, zij weten vaak niet waar zij het moeten zoeken.

Vervreemding treedt op, ook onder volwassenen. Veel mensen voelen zich eenzaam. Maar deze eenzaamheid zal worden opgeheven, zodra u samen wordt gebracht. U, mensen van de aarde, wordt allen samengebracht om in liefde en harmonie met elkaar te gaan samenwerken, zonder jaloezie, of aanzien des persoon. Dit alles zal zeker gebeuren.