Welkom bij Source of Light

Fijn u te hier te ontmoeten!

De organisatie van Source of Light bestaat uit 2 delen: de Stichting Source of Light en het Universeel Centrum van Licht, elk met afzonderlijke doelstellingen.

De Stichting Source of Light

De Stichting is de rots waarop wordt gebouwd. Hier staat alle informatie over initiatiefneemster Debora en haar wereldberichten. En over de Anbi-status, want de Stichting is een erkend goed doel en voor haar inkomsten grotendeels afhankelijk van giften en donaties. Door de Anbistatus is het fiscaal aantrekkelijk om een donatie te doen.

Het Universeel Centrum van LichtUCL

Dit is het kloppend hart van de Stichting. Hier wordt de daad bij het woord gevoegd. Het is de ontmoetingsplek in Apeldoorn voor iedereen die Licht en kracht van het Licht wil bundelen voor de tijd die aanstaande is. Naast de Stichting biedt het centrum ook een thuisbasis aan meerdere organisaties die op een of andere wijze bijdragen aan het bundelen van licht en het verspreiden van positieve energie.

Alle informatie over het Centrum, haar medegebruikers en de mogelijkheid om gebruik te maken van het bijzondere Koetshuis voor je eigen Lichtactiviteit, is opgenomen onder ‘Universeel Lichtcentrum’.

Voelt u zich aangetrokken tot de activiteiten en doelen van De Stichting en het Centrum?
Wilt u bijdragen aan het bundelen van Licht en kracht van het Licht, en mensen ontmoeten die dat ook doen?
Dan is het wellicht interessant voor u om deel te nemen aan een van de activiteiten.

Misschien wilt u  meer doen dan alleen langskomen en wilt een actieve bijdrage leveren. Dan zien we u ook graag. Vrijwilligers op alle gebied zijn welkom!