Laatste nieuws

6-2-2021

Zoals we allemaal kunnen zien en ervaren, is er wereldwijd zeer veel gaande op aarde. Regels, geboden en verboden volgen elkaar in een razend tempo op en de angst, eenzaamheid en verwarring onder de mensen nemen toe. Ook is er veel boosheid en verdriet om al het leed.
Het raakt ons allemaal en beïnvloedt ons functioneren op alle terreinen.              
Gesloten scholen, een avondklok, verplicht thuiswerken, geen of nauwelijks nog sociale contacten, veel verborgen leed, horeca en winkels die gesloten zijn, kortom een enorme inperking van ons “mens-zijn”.

Er is een Vernieuwd Wereldplan, waar velen van de aarde en vanuit het Licht aan meewerken. Dit om te zorgen dat het transformatieproces, zoals dat al heel lang geleden is voorzegt, in goede banen wordt geleid. Ook wij kunnen hieraan meewerken, door onze Licht en Liefdeskracht te laten stralen naar alle noden en we mogen weten dat dit verlichting en verzachting brengt.

De onderstaande tekst heb ik half januari 2021 mogen ontvangen en geef dit graag aan u door:

                   Het Vernieuwde Wereldplan en de situatie op aarde.                 

 “Zoals u weet, nemen de verwikkelingen op aarde in kracht toe en Wij beseffen en begrijpen, dat dit veel onrust brengt op uw aarde, zeer veel!
De maatregelen die getroffen worden, overtreffen alles en brengen u, mensen van de aarde in zeer moeilijke posities en omstandigheden.
De vrijheid om bijeen te zijn, om samen krachten te bundelen of samen te zingen, alles wordt u ontnomen.
Eenzaamheidsgevoelens treden op onder zeer velen en onbegrip over hetgeen wat plaatsvindt.

En ergens wordt dit ook noodzakelijk geacht, omdat een ieder nu met zichzelf geconfronteerd wordt en meer gericht is op zichzelf en daardoor de mogelijkheid ontstaat, om ook dieper af te dalen in zichzelf. Niet meer bekrachtigt door vele mensen om hen heen.
Wij bemerken dat dit bij meerderen ten goede gaat keren, maar ook is er de verontrusting dat velen zich afsluiten met boze gedachtegangen. Dit geeft verontrusting. 

Veel op uw aarde is momenteel in beweging, zeer veel! Maar u weet, dat velen vanuit de Lichtwereld met u, mensen van de aarde, verbonden zijn. 
Zeer velen hebben hier geen weet van en zij, deze mensen zijn zeer ongerust, angstig, boos, gefrustreerd, al deze energieën zijn bij velen aanwezig. Niet bij allen.
Deze energieën van angst en boosheid verspreiden zich ook over uw aarde en geven op bepaalde momenten, een zeer drukkend gevoel.
Maar u bent bij machte u hier uit te werken en tegelijkertijd uw Licht te laten schijnen over uw aarde. Want juist dit is zozeer noodzakelijk.
Licht, vergezeld van Liefdeskracht, stralen over uw aarde. Want u weet, zoals velen, dat alleen deze energieën werkelijk verzachting kunnen brengen, daar waar nodig is.

 Zoals u weet, dient uw aarde daar waar u vertoeft, geheel gezuiverd en gereinigd te worden. En u weet ook, dat hier nog enige tijd aan verbonden zit.
In die tijd blijven Wij u vragen, om uw Licht en Liefdeskrachten te blijven handhaven en u niet te verliezen in zorg en/of verdriet. 
Want zoals u op de hoogte bent, wordt uw aarde op deze wijze wel geschoond.
Maar weet dat dit gebeuren nog maar een begin is, van alles wat nog meer plaats gaat vinden. En daarvoor vragen Wij u, raak hier niet over in zorg of verdriet om het vele gemis wat wegvalt.”

Ja, er zal heel veel verdwijnen. Het is ons bekend dat dit hoort bij de zuivering van de aarde. Er zal echter ook veel gespaard blijven voor vervuiling en verwoesting. 
Hier mag ik regelmatig informatie over ontvangen. Ook hoe dit in zijn werk zal gaan. Hier voel ik mij steeds weer verwonderd over en dankbaar voor.
Als de tijd rijp is, zal ik dit met blijdschap bekend gaan maken. Daar dit hoop geeft voor de toekomst. Hoe ernstig momenteel alles er ook uit ziet op de aarde. 
ER IS OOK HOOP! 
En daar mogen wij ons aan vasthouden in deze verwarrende tijd.

Een liefdevolle Lichtgroet voor allen,
Debora en medewerkers.
19 januari 2021

VERONTWAARDIGING OVER GEBODEN EN VERBODEN

Het gebeuren op aarde neemt ernstige vormen aan. De geboden en verboden blijven elkaar opvolgen en al deze regels brengen veel angst, onrust, eenzaamheid en zorg onder velen. 
Doordat winkels, bedrijven, werkplekken en scholen langer gesloten blijven, nemen in veel gezinnen stress en spanningen toe, met alle gevolgen van dien. De vraag is of dit echt allemaal noodzakelijk is, ook al denken velen dat dit goede maatregelen zijn.

Met verontwaardiging vernam ik steeds weer nieuwe maatregelen, die aangekondigd werden en deze nam toe, toen ik vernam dat de scholen nog langer gesloten moesten blijven en er sprake zou zijn van een “avondklok”. Nog meer isolatie, eenzaamheid, angst en afgeslotenheid. Met welk resultaat? Met welk doel? En wat zijn de gevolgen op korte, maar zeker ook op langere termijn?

Natuurlijk is Corona een ernstige ziekte en zijn er maatregelen nodig om te voorkomen dat er meer mensen besmet worden en de zorg op een goede wijze kan blijven functioneren.
Maar is alle ophef terecht? En zijn alle maatregelen echt allemaal nodig? Of is er iets anders gaande?
Dat hier een heel ander plan achter zit wordt mij en meerderen duidelijk.
Want waar is de oprechte zorg voor de enorme stroom vluchtelingen? De duizenden die sterven van de honger? Het grote aantal kinderen dat lijdt onder mishandeling en misbruik? En hoe kan het toch dat tijdens deze Corona crisis de rijken rijker en de armen armer zijn geworden?

Maar laten we niet vergeten, dat er ondanks dit alles toch veel goeds aanwezig is en zal blijven. Een hoger bewustzijn ontwaakt bij velen, er is meer zorg voor elkaar, mensen verleggen hun grenzen, ontdekken bij zichzelf onvermoede talenten en er ontstaat een diep verlangen naar echte verbondenheid met elkaar.
Vanuit de Lichtwereld wordt veel hulp geboden , waardoor enige verzachting optreedt.
En ook wij mogen en kunnen met positieve gedachten, meditatie, gebed en ook daadkracht, onze medewerking hieraan verlenen. En onthouden dat uiteindelijk alles goed komt.

De volgende woorden werden vanuit het Licht gesproken:

Veel op uw aarde is momenteel in beweging, zeer veel. Maar u weet, dat velen vanuit de Lichtwereld met u, mensen van de aarde, verbonden zijn. Zeer velen hebben hier geen weet van. En zij, deze mensen zijn zeer ongerust, angstig of boos. Al deze energieën verspreiden zich ook over uw aarde en geven op bepaalde momenten een zeer drukkend gevoel.
Maar u allen bent bij machte hier los van te komen en tegelijkertijd uw Licht te laten schijnen. Want juist dit is zozeer noodzakelijk! Licht, vergezeld door Liefdeskracht, kunt u laten stralen over uw aarde. Want u weet, zoals velen, dat alleen deze energieën werkelijk verzachting kunnen brengen, daar waar nodig is.”

Er is een prachtig Plan voor de aarde. De aarde wordt gezuiverd van alles wat niet van het licht is , dit om plaats te maken voor een nieuwe aarde. Dat dit gebeurt, staat vast.
Stapsgewijs zal ons bekend gemaakt gaan worden hoe dit mooie ” Plan” zich verder zal gaan ontwikkelen.

Een Lichtgroet,
Debora.16 januari 2021
Liefdevolle waarschuwing

Wij zijn enige tijd geleden liefdevol gewaarschuwd, dat de mogelijkheid bestaat, dat de elektronica voor enkele dagen zal kunnen uitvallen.
Dit bericht kunnen we naast ons neerleggen of er enige aandacht aan geven, hier is een  ieder vrij in.

Voor ongeveer drie dagen voedsel in huis hebben en bovenal extra water is aan te bevelen. Enkele kaarsen en een zaklamp bovendien.

Ik wens ons allen wijsheid en inzicht voor de tijd die aanstaande is.

Debora en medewerkers1 januari 2021

HET GEVAAR NOG STEEDS AANWEZIG

Een paar weken geleden werd er vanuit het Licht gesproken over het grote gevaar wat dreigt.
“Het gevaar wat dreigt en wat te maken heeft met de chemicaliën, is nog aanwezig en daarom, geliefde mensenkinderen van de aarde, blijf uw Liefdeskrachten bundelen. Blijf uw positieve gedachtegangen en uw liefdesgedachten ook voor hen stralen naar die gebieden. Want enkel en alleen door werkelijke liefdes energieën en hoogstaande positieve gedachten, gebundeld met velen, ondersteund door Ons Allen, werkt hier aan mee, dat dat gevaarlijke punt niet bereikt wordt.” 

Dit gevaar is nog steeds niet geweken en daarom wordt opnieuw gevraagd of wij ons gebed en ons Licht willen toevoegen, zodat dit gevaar afgezwakt kan worden. Doet u mee?

“De Profeten op de aarde en veel meer Hooggestegen zielen, zullen zich met zeer sterke gedachtekrachten met elkaar blijven verbinden. De kracht die hier vanuit gaat is overweldigend sterk en zal veel, zeer veel mogen en kunnen voorkomen. Overal op de aarde bundelen zich zuivere krachten met elkaar.

Er wordt getracht hier, steeds opnieuw, verwarring in aan te brengen, maar Wij zeggen u dat deze verwarring ook steeds weer spoedig zal verdwijnen, zodat het krachtige Licht gehandhaafd kan blijven.”


14 december 2020

Door verschillende omstandigheden heeft de explosie zoals was aangegeven nog niet plaats kunnen vinden.
Alles dient zeer zorgvuldig en tot in de kleinste details nauwkeurig op elkaar afgestemd te zijn.

Ik heb begrepen dat ook het sterrenstelsel hier mee te maken heeft.

Nauwkeurig het juiste moment bepalen, blijkt vanuit de Lichtwereld een moeilijke aangelegenheid te zijn, omdat daar tijd niet bestaat zoals bij ons.

Dat de explosie zal plaatsvinden en veel ten goede zal veranderen op aarde  staat vast. 

Tot zo lang blijven wij met gebed en positieve gedachten onze aandacht hierop vestigen.
In vertrouwen dat alles op het juiste moment zal gebeuren.

Liefdevolle Lichtgroeten voor allen.  

Debora en medewerksters.

6 december 2020

Liefdevolle waarschuwing waar al eerder over gesproken is.

Een soort van explosie met krachtige lichtflitsen en veel geluid zal deze nacht, of een daarop volgende, plaatsvinden.
Dit heeft met de grote verandering op aarde te maken en zal veel ten goede veranderen.
Blijf in vrede, rust en liefde. 29-11-2020
GEVAAR NIET GEWEKEN. HOGE LICHTPERSONEN ZULLEN AFDALEN OM HET GROTE GEVAAR TE VOORKOMEN.


Enkele weken geleden mocht ik het onderstaande bericht ontvangen waarin gesproken wordt over de dreiging van chemicaliën. Nog steeds is deze dreiging niet afgenomen, dit gevaar dat door grote opwinding de ’ knop’ ingedrukt zou kunnen worden, waardoor de aarde voor een groot gedeelte verwoest zou worden. De ramp die hierdoor zou ontstaan is niet te overzien.
Vandaar opnieuw de vraag, of wij onze gebundelde Liefdes energieën en hoogstaande positieve gedachten willen laten stralen naar die gevaarlijke gebieden en naar hen, die zich laten leiden door ingevingen, die niet afkomstig zijn van het Licht. Het wordt tevens ondersteund door meerdere hoge zielen vanuit het Licht. Dit is en blijft dringend nodig.
Er wordt echter ook gesproken over hoop en troost hoe deze eventuele ramp voorkomen zal worden.

Het gevaar wat dreigt en wat te maken heeft met de chemicaliën, is nog aanwezig en daarom, geliefde mensenkinderen van de aarde, blijf uw Liefdeskrachten bundelen. Blijf uw positieve gedachtegangen en uw liefdesgedachten ook voor hen stralen naar die gebieden. Want enkel en alleen door werkelijke liefdesenergieën en hoogstaande positieve gedachten, gebundeld met velen, ondersteund door Ons Allen, werkt hier aan mee, dat dat gevaarlijke punt niet bereikt wordt.

Maar de troost is er en de hoop voor u allen, dat mocht hij toch in staat zijn dit trachten uit te voeren, dat Wij dan aanwezig zullen zijn en die ramp kunnen en mogen voorkomen. Laat u dit weten maar krachtig tot u doordringen. En geef dit maar door aan hen, die dit wensen te horen. De verzachting die optreedt, tussen alle corruptie en agressie en alles wat op aarde plaatsvindt, de verzachting treedt op, zoals u weet, door gebundelde Liefdeskracht. En velen zijn hiermee werkzaam in de goede zin des woords.

Niet alleen op die plek is gevaar aanwezig, maar op meerdere plaatsen op uw aarde.
En de nood stijgt en de wanhoop evenzo. De verdrukking die is ingezet, veroorzaakt reeds zeer veel leed, maar zoals u weet, zal de verdrukking op aarde nog meer in kracht toenemen. Laat dit u niet verontrusten, want dit moet gebeuren, om al hetgeen wat plaatsvindt en wat niet van het Licht is, te kunnen stoppen en transformeren tot Licht.

De doorbraak naar het Licht zal geschieden en uw aarde bewaard blijven voor de algehele ondergang. Ook hier mag u zich zeer zeker over verheugen.
Maar voordien, zoals u allen weet, zal nog zeer veel plaatsvinden.


Tijdens een afstemming op het Licht werd op 1 november 2020 het volgende aangegeven:

”De aarde en alles wat leeft, is in nood, dit is u bekend. Maar Wij bemerken, dat velen op aarde zich hier terdege van bewust zijn. En al hun liefdeskrachten bij elkaar bundelen en laten stromen over de aarde, waardoor veel goed werk wordt verricht door hen allen. Het mensdom is wakker geschud, het mensdom is zich bewust van een groot gevaar, maar ook worden meerderen zich bewust van hun eigen innerlijke liefdeskracht. Een hoger bewustzijn ontwaakt bij velen. En ook dit was en is de bedoeling van deze zuivering op aarde. U weet en Wij weten, dat door deze zuivering van de aarde en door de toename van agressie, velen deze aarde zullen verlaten. Zeer velen.

 De indaling van de Geest, de Christusgeest, zal bij velen plaatsvinden, waardoor al hetgeen wat plaatsvindt op uw aarde, op een goede wijze gedragen kan worden.
In vreugde en dankbaarheid, zult u zolang als het mogelijk is, met elkaar in contact mogen blijven. Maar u bent reeds op de hoogte, dat op bepaalde tijden communicatie niet meer mogelijk zal zijn.
U bereidt zich hier reeds op voor en Wij vragen u om dit op een juiste wijze aan meerderen door te geven, zodat ook zij zich mede met u, kunnen voorbereidenSluit uw innerlijke deuren goed af, zodat geen kwaad u kan benaderen. Blijf in liefde verbonden met elkaar en met Ons Allen.

 De zeer grote hoge Meester, afgedaald naar uw aarde, zal op veel gebieden aan het hoofd staan van velerlei ontwikkelingen. De Profeten elders wonende op uw aarde en veel meer Hoog gestegen zielen, zullen zich met zeer sterke gedachtekrachten met elkaar blijven verbinden. De kracht die hier vanuit gaat en waar u en hen die met u gaan, aan mee zullen werken, de kracht die hier vanuit gaat is overweldigend sterk en zal veel, zeer veel mogen en kunnen voorkomen.
Overal op de aarde bundelen zich zuivere krachten met elkaar.
Er wordt getracht hier, steeds opnieuw, verwarring in aan te brengen, maar Wij zeggen u dat deze verwarring ook steeds weer spoedig zal verdwijnen, zodat het krachtige licht gehandhaafd kan blijven.”

Nabericht op 2 november 2020:

Alarm en gevaar
De toestand op aarde is nog veel ernstiger en bedreigender dan wij dachten. Bovenal nu, tijdens de verkiezingen in Amerika.

Ons wordt gevraagd om onophoudelijk extra Licht en veel liefdesenergie te laten stralen rondom hen heen die in een heftige strijd verwikkeld zijn.
Bovendien is een scherm van Licht om hen heen geplaatst  als extra bescherming tegen nog meer negativiteit van buiten af.
Alarm!  Gevaar !
Laten wij er allen goede aandacht aan geven en blijven geven. !

In liefde,
Debora


 


 

_____________________________________________________________