ucl1

Klik op deze link voor de laatste nieuws plus aanvulling.

 

Stichting Source of Light is een universele en spirituele stichting, waar het gaat om de universele boodschap van Liefde en Licht. Op aarde en in de kosmos. We zijn niet gebonden aan een bepaalde religie, wij wensen universeel te werken.

Iedereen die zich aangesproken voelt is van harte welkom.

Wat Source of Light aanvullend brengt op alle religies en spirituele groeperingen is dat Debora, als profetes, op dit belangrijke moment voor de aarde, zuivere informatie ontvangt vanuit het Hoge Licht. Met name over wat er staat te gebeuren en hoe we ons daar op kunnen voorbereiden. Zo ontstaat vanzelf het universele karakter dat we nastreven.

Wij wensen samen te werken met iedereen die vanuit zuiverheid werkzaam is, om zo onze krachten te bundelen met behoud van ieders eigenheid.

Het ‘Goddelijk Reddingsplan’, de ‘Transformatie van de aarde’ is voorbereid en is in werking gesteld. Zoals velen weten en merken is de zuivering van al wat niet van het licht is al gaande. Om dit ‘plan’, deze ‘transformatie’ optimaal te laten verlopen zijn veel mensen nodig, u ook, jij ook. Wat is er dan nodig?

Eenheid in licht en liefde. Eenheid in hart, woord en in daad. Eenheid vanuit dienstbaarheid voor het leven op aarde en daarbuiten.

We wensen iedereen wijsheid en stilte, om te luisteren naar zijn of haar innerlijke stem. Graag ontmoeten wij u als kinderen van het Licht.

Wij groeten u vanuit liefde,
Debora en de medewerkers van Source of Light.

Visit Us On Facebook